Fortsat massiv interesse for den nye OpEn-pulje

Laurits Holdt

3. maj 2023

Interessen er usvækket blandt organisationer, dokumentarister, journalister og andre for at oplyse og engagere danskere i Verdensmålene, udvikling og globale forhold. Den 19. april 2023 var der ansøgningsfrist til anden runde af OpEn, Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje. Her kunne Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Fonden Roskilde Festival, der forvalter puljen, konstatere, at der var 106 ansøgninger for i alt cirka 70,2 millioner kroner. Det er næsten fire gange så meget som de 17,8 millioner kr., der er til rådighed. Ansøgerne kan forvente svar senest 16. juni.

Dermed er billedet nogenlunde det samme som ved første runde i efteråret 2022. Her var der 90 ansøgninger, der tilsammen også løb op i godt 70 millioner kr. Resultatet var, at der måtte gives afslag til ansøgninger for i alt 21 millioner kr., der ellers blev vurderet støtteværdige.

Begejstring, men…

Der er glæde hos CISU over den store interesse: ”Det er helt fantastisk, at så mange mennesker har lyst til at oplyse og engagere danskere i global udvikling. Vi har endnu engang modtaget ansøgninger fra mange forskellige og nye aktører til projekter med mange kreative og stærke bud på, hvordan man når ud til målgrupper i Danmark, som ikke allerede er interesserede i udviklingssamarbejdet. Det bekræfter, at puljen er meget relevant og utroligt populær,” siger Camilla Bøgelund, engagementsrådgiver i CISU.

Samtidig ærgrer sekretariatsleder i CISU, Jeef Bech, sig over, at midlerne i puljen igen i år er så langt fra at matche den store interesse, at der igen er udsigt til, at puljen må sige nej til støtteværdige projekter.

Formidlingslegater revet væk

Mismatchet mellem midler og interesse understreges af tallene for de såkaldte formidlingslegater: 1 million af de i alt 20,5 millioner kr., OpEn har til fordeling årligt, er afsat til formidlingslegater på mellem 20.000 og 100.000 kr.

Men allerede den 3. marts måtte OpEn melde ud, at der var modtaget støtteværdige ansøgninger for det fulde beløb, der er til fordeling til formidlingslegater i 2023, og at det derfor ikke var muligt at søge formidlingslegater i resten af 2023. Først i 2024 åbner OpEn igen for nye ansøgninger til formidlingslegater.

43 bevillinger i 2022

OpEn blev etableret i efteråret 2022, og der var i 2022 derfor kun en enkelt ansøgningsrunde, nemlig den 5. oktober. I alt nåede OpEn i 2022 at give 43 bevillinger i 2022, heraf var de 13 formidlingslegater. Den største bevilling gik til Amnesty International, der fik næsten 2,5 millioner kr. til projektet, ”Min verden – vores verden”, der sætter fokus på menneskerettigheder under pres i Østeuropa. I alt otte projekter modtog bevillinger på 1-2 millioner kr.

Den massive interesse i 2022 fik forvalterne af OpEn til at justere retningslinjerne. Det maksimale beløb, der kan søges om, blev sat ned fra 2,5 til 2,0 millioner kr. Og det blev besluttet, at man kun én gang om året kan søge om over 200.000 kr., og at det bliver i forårets ansøgningsrunde i april.

I efterårets runde, i oktober, kan der kun søges om op til 200.000 kr., og til den runde er der afsat 2 millioner kr. Det betyder, at der i forårsrunden i alt er 17,8 millioner kr. til fordeling.

De justerede retningslinjer lader til at have virket efter hensigten og ført til, at flere søger om færre midler: Hele 47 af 106 ansøgninger i april i år var på under 200.000 kr., og der var kun fire, der søgte om 1,5-2 millioner kr.