Gabons bønder: Regeringen prioriterer elefanter over befolkningen

Omkring to tredjedele af verdens bestand af skovelefanter lever i Gabons regnskove.


Foto: Education Images/Universal Images Group via Getty Images
Søren Steensig

14. juli 2022

Omkring 90 procent af Gabon er dækket i regnskov. Og en tiendedel af landets areal er fredet i naturparker. Det lille land på Guineabugtens kyst er derfor det perfekte hjem for størstedelen af verdens skovelefanter – en relativ lille art af landjordens største pattedyr, der trives i tæt regnskov med god adgang til vand.

I Gabon lever omkring 95.000 skovelefanter, og det er mellem 60 og 70 procent af verdens samlede bestand. Elefantarten, der er noget mindre end sin slægtning på savannen, er kritisk truet ifølge naturbeskyttelsesorganisationen International Union for Conservation of Nature. At være kritisk truet er sidste kategori på den såkaldte rødliste, inden et dyr erklæres uddød i naturen.

Videnskabsfolk og naturfredsorganisationer er derfor glade for den gabonesiske regerings velvilje til at passe på de truede dyr. Men det er landets befolkning ikke, tværtimod.

De store dyr, der typisk lever i familier med tre til otte medlemmer, lægger ofte vejen forbi landmændenes marker. Når elefanterne tromler videre igen, er afgrøderne spist eller trampet ned af de tonstunge dyr.

Elefanterne er skyld i, at priserne på fødevarer stiger, og at landbefolkningen søger mod byerne, siger Oliwina Boudes til Reuters. Hun er forkvinde for en forening af kvindelige bønder.

En ung skovelefant på savannen i Gabon. (Foto: Christian VIGNA)

Ifølge Boudes har mange landmænd den opfattelse, at regeringen prioriterer elefanterne over befolkningen, når de tillader de fredede dyr at ødelægge afgrøder, mens en tredjedel af befolkningen lever i fattigdom.

Alle landsbysamfund har det på den måde,” fortæller hun.

De gabonesiske myndigheder er opmærksomme på befolkningens elefant-problemer.

Nogle mennesker kan ikke dyrke jorden længere – elefanterne æder så mange af deres afgrøder,” medgiver miljøminister Lee White til Reuters. ”Det er blevet et politisk spørgsmål og eroderer støtten til fredningsindsatsen samt præsidenten og regeringen.”

Hævn og protester mod hærgende elefanter

De seneste år er modstanden mod skovelefanterne steget i Gabon. Ifølge landets miljøministerium bød 2021 på de største protester nogensinde mod elefanternes raseren.

Hvert år bliver op mod 50 elefanter slået ihjel af frustrerede bønder. Samtidig har de store dyr været ansvarlige for 10 menneskelige dødsfald i løbet af de sidste par år.

Det er derfor vigtigt, at regeringen i Gabon får hjulpet bønderne til at holde styr på deres store plageånder, hvis den truede dyreart skal overleve. Det konkluderede en rapport i tidsskriftet Global Ecology and Conservation i december.

Efter nationale høringer i 2021 har regeringen sat gang i flere tiltag. En ny database og app til at spore elefanternes ødelæggelser og indgive klager er rullet ud, og i årets budget har regeringen afsat næsten 33,5 millioner kroner til at kompensere landmændene for snabeldyrenes hærgen.

Myndighederne i Gabon har også givet velgørenhedsorganisationen Space for Giants lov til at opsætte specialbyggede stødhegn flere steder i landet. Hegnene har ifølge organisationen haft succes med at holde skovelefanterne væk fra bøndernes afgrøder på de 57 steder, de indtil videre er sat op.

Eksperter på området tror ikke på, at de nye tiltag er nok. John Poulsen er lektor ved Duke University og ekspert i elefanter. Han efterlyser mere aktiv hjælp fra myndighedernes side, eksempelvis med agenter i marken, der skal jage elefanterne væk, inden de når tæt på landsbyerne.

Hvis befolkningen har den opfattelse, at elefanterne er et onde, så påvirker det helt bestemt deres syn på og vilje til at samarbejde med regeringen og andre fredningsinitiativer,” påpeger han til Reuters.