Hvornår ratificerer Danmark FN-konvention mod tvungne forsvindinger?

Forfatter billede

6. januar 2016

I forbindelse med underskrivelsen udtalte daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K), at ”Konventionen udfylder et hul i det internationale menneskerettighedsværn. Vi ser, hvorledes autoritære regimer overalt i verden lader folk forsvinde i stedet for at føre retssager mod dem under betryggende retsgarantier”.

23.december 2015 var det 5 år siden, konventionen trådte i kraft. I dag har 51 lande ratificeret, men fortsat uden, at Danmark er i blandt.

S, SF og R understregede i regeringsgrundlaget fra 2011, at ”regeringen er optaget af, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser”. Imidlertid skete der fortsat intet.