Ingeniører Uden Grænsers generalsekretær takker af

Dorthe Lindegaard Madsen.


Foto: Ingeniører uden Grænser.
Laurits Holdt

10. december 2023

Den humanitære organisation Ingeniører uden Grænser siger farvel til sin generalsekretær gennem 12 år, Dorthe Lindegaard Madsen. Det er en periode, hvor organisationen – som betegner sig som en teknisk-humanitær organisation – er vokset i medlemstal, projekter og partnerskaber. Eksempelvis har det flyttet sig fra enkelte projekter i mange lande til at have fokus på to programlande: Sierra Leone og Zimbabwe.

Fra organisationen lyder det:

Partnerskaberne med ngo, institutioner, myndigheder og civilsamfund er blevet styrket i nogle af verdens fattigste lande og de strategiske partnerskaber i Danmark med virksomheder og universiteter har fået en vigtig betydning.

Dorte giver nu stafetten videre, da nye og spændende udfordringer venter i en ny stilling. Vi ønsker Dorte alt det bedste på sin videre færd og takker for den enorme indsats og passion, som hun har lagt i IUG. Det har haft stor betydning for, hvor organisationen befinder sig i dag.

IUGs aktiviteter kommer til at fortsætte uændret, mens der bliver ansat en ny person, som skal lede organisationen. Ligeledes kommer processen ikke til at have nogen indflydelse på IUGs langsigtede mål og værdier. Arbejdet går nu i gang med at finde den helt rigtige person til at stå i spidsen for IUG, hvilket nok vil tage nogle måneder.

Dorte fratræder sin stilling ved udgangen af december 2023, men allerede den 15. december klokken 14 er der mulighed for at komme forbi til gløgg og æbleskiver på sekretariatet og sige farvel til Dorte.

IUG går nu ind i en ny fase, hvor vi benytter anledningen til at vurdere det organisatoriske setup, så vi sammen med partnere og frivillige kan forfølge vores strategiske mål bedst muligt. Vi har mange spændende projekter og samarbejder i gang og ser frem til at søsætte nye initiativer og indsatser i det nye år.