Israel beskylder FN-kommission for antisemitisme og jødehad

Navi Pillay står i spidsen for den omstridte undersøgelseskommission, som af Israel bliver beskyldt for at være jødehadere og antisemitter.
Foto: Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images
Jesper Hallas Jessen

29. november 2022

I et brev til formanden for FN’s generalforsamling, har Navi Pillay udtrykt sin bekymring over den israelske delegations opførsel ved et møde i oktober i FN. Israelerne beskylder kommisionen for antisemitisme og menneskerettighedsrådet for at være skævvredet, og Pillay frygter, at det kan påvirke rådets evne til at varetage sine opgaver.

Det begyndte den 27. maj 2021, da FN’s Menneskerettighedsråd holdt møde om “den alvorlige menneskerettighedssituation i det besatte palæstinensiske område og i Østjerusalem.” Ved mødet blev det vedtaget, at en undersøgelseskommission skulle tage til området med et mandat til at undersøge alle påståede krænkelser af international, humanitær lov og alle påståede krænkelser og misbrug af international menneskerettighedslovgivning før og efter den 13. april 2021.

Selvom Israel nægtede at lukke kommissionen ind i landet specifikt for at rapportere, har kommissionen offentliggjort to rapporter; den anden rapport blev udstedt den 20. oktober 2022. Den konkluderede, at den israelske besættelse af palæstinensisk territorium er “ulovlig under international lov på grund af dens varighed og den israelske regerings de facto annekteringspolitik.”

Konklusion blev mødt med forargelse og fordømmelse fra Israels repræsentanter i FN ved et generalforsamlingsmøde den 27. oktober 2022, hvor Israels FN-ambassadør og vicepræsident for forsamlingen, Gilad Erdan, ikke holdt igen med personlige angreb på undersøgelseskommissionens medlemmer.

Med stødende sprogbrug og fornærmelser satte han spørgsmålstegn ved deres objektivitet og upartiskhed, anklagede dem for jødehad, for at være antisemitiske og for at være en del af en terrorstøttende kommission.

Erdan sagde, at kommissionens medlemmer ikke var valgt for deres evner til at investigere, men for deres offentlige og giftige had mod Israel, hvorefter han holdt store billeder af kommissærerne op, hvor der var påskrevet krænkende udtalelser om Israel, som skulle være kommet fra dem.

Den 21. november 2022 sendte Navi Pillay, der blandt meget andet også er sydafrikansk højesteretsdommer, et brev til formanden for FN’s generalforsamling, Csaba Kőrösi. Det 2 sider lange brev vedrørte de personlige angreb fra Erdan, som Pillay kaldte ”en sag af væsentlig bekymring.”

Pillay bad i brevet Kőrösi om at “forhøre sig om, hvorfor sådanne hændelser fik lov til at ske, og bad ham om at tage skridt til at sikre, at kommissærerne “er beskyttet mod sådanne personlige angreb i fremtiden, og at der er et sikkert rum i generalforsamlingen for, at de kan varetage deres officielle pligter og det mandat, de har fået af Menneskerettighedsrådet.”

Kőrösi sagde ved en pressebriefing den 28. november, at brevet er blevet diskuteret, men er ikke kommet det nærmere.

Beskyldninger om anti-israelsk skævhed i FN

Kommissionen er den første, der har et åbent mandat fra Menneskeretsrådet snarere end at have til opgave at efterforske én specifik forbrydelse. Det mener kritikere er et bevis på rådets generelt anti-israelske indstilling. Fortalere støtter til gengæld kommissionen for at undersøge de uretfærdigheder, som palæstinensere står over for under årtiers israelsk styre.

Undersøgelseskommission blev vedtaget i Menneskerettighedsrådet med 24 stemmer mod 9, 14 var hverken for eller imod.

Israel har meddelt, at rapporten skader menneskerettighedsrådets troværdighed, da alle i kommissionen på forhånd er imod Israel.

“Selv om det ikke længere er politisk korrekt i dag at være antisemit, brænder verden nu den jødiske stat, som den engang brændte jøder på bålet,” sagde Erdan og fordømte Menneskerettighedsrådets forfølgelse af hans land.

For Pillay på 81 år, som er født under apartheid-regimet i Sydafrika, er det første gang hun er blevet kaldt en anti-semitist, fortalte hun. Pillay og hendes medkommissærer har gentagne gange understreget, at denne rapport var fokuseret på Israels besættelse af palæstinensisk territorium, og at efterfølgende rapporter vil omfatte handlinger fra palæstinensiske væbnede grupper.