Kira Marie Peter-Hansen (F): EU skal træde i karakter

Kira Marie Peter-Hansen fra SF vil have EU til at gøre mere for at virkeliggøre målet om en tostatsløsning for israelere og palæstinensere.


Foto: Olivia Koch-Nielsen
Hedi Nermin Aziz

21. maj 2024

Serie: EU’s globale skæbneår

Splid i USA, konflikt i Ukraine og Mellemøsten, klimakrise, et opstigende Kina og et langt større modspil fra Det globale syd.

Mens de udenrigspolitiske udfordringer står i kø, og et EU-parlamentsvalg 6.-9. juni lurer i horisonten, prøver EU at finde sin rolle i verden.

I denne serie, som er støttet af Europa-Nævnet, undersøger Globalnyt unionens fremtid på den globale scene.

Alle serien artikler

EU bør finde sin egen vej mellem USA og Kina og bakke op om et ligeværdigt samarbejde med Afrika. Det mener Kira Marie Peter-Hansen, der er spidskandidat for SF til Europa-Parlamentsvalget den 6.-9. juni.

Hvordan synes du helt overordnet, at EU bør placere sig på den globale verdensscene?

“EU skal placere sig som den grønneste union i verden, der arbejder målrettet med at fremme social retfærdighed, økonomisk lighed og miljømæssig bæredygtighed både inde for egne grænser og i resten ad verden. EU bør også forfølge en mere aktiv rolle i internationale organisationer og multilaterale fora.”

Globalnyts nyhedsbrev: Få vores vigtigste historier i din indbakke to gange om ugen

De seneste år er fronterne mellem USA og Kina trukket stadigt hårdere op. Hvor skal EU placere sig i forhold til de to parter?

“Det er nødvendigt, at Europa styrker sin egen økonomiske og politiske suverænitet, så vi i fremtiden ikke er afhængige af hverken amerikanske eller kinesiske teknologier og markeder.”

Hvordan skal EU placere sig i forhold til at få løst den israelsk-palæstinensiske konflikt?

“EU skal være en langt mere proaktiv partner for både Israel og Palæstina i arbejdet for at skabe en stabil og varig tostatsløsning. EU skal træde i karakter og spille en mere markant rolle i fredsprocessen, blandt andet ved at støtte og hjælpe civilsamfundene.”

Hvordan skal EU efter din mening agere over for et Afrika, der både rummer store potentialer og udfordringer?

“Det er essentielt, at vi udvikler en troværdig politik, der fremmer et mere ligeværdigt samarbejde mellem Europa og Afrika. Europa er stadig Afrikas primære handelspartner, og med et fald i det kinesiske långiverniveau, ser jeg gode muligheder for at genoprette tilliden.”

Hvordan forholder du dig til EU’s nye migrationspagt. Er den fin, eller bør den ændres?

“Det er svært på forhånd at sige, om de vedtagne forslag vil være tilstrækkeligt til at løse de mange udfordringer, som migration i dag udgør. Jeg synes, pakken indeholder både positive og negative elementer, så nu må vi se, hvordan den virker.”

Meget tyder på, at EP-parlamentet vil være langt mere højreorienteret. Hvad vil det betyde for EU’s globale rolle?

“Det er problematisk i en tid, hvor det globale samarbejde i forvejen er under voldsom forandring, og hvor flere internationale konflikter skaber ustabilitet og usikkerhed. Det er vigtigt, at EU fastholder sin centrale position som global aktør og forkæmper for fred, frihed og sikkerhed.”

Hvad vil et mere højreorienteret parlament betyde for EU’s mulighed for at realisere sine klimaambitioner?

“Det vil være altafgørende. Alle på højrefløjen har meddelt, at de nu vil trække i klimahandlingens stopbremse. Det er ikke en hemmelighed eller en skjult plan, det er et politisk faktum: får højrefløjen i Europa flertal, lægges den grønne omstilling i dvale.”