Kristian Jensen i samråd om verdensmålene – og Tyrkiet

Forfatter billede

Socialdemokraternes u-landsordfører, Mette Gjerskov, har spurgt ministeren, hvad han kan oplyse om arbejdet med at formulere de indikatorer, som skal bruges til måle, om de nye FN-verdensmål nås.

Samrådet i udenrigsudvalget holdes fredag d. 22. januar, kl. 10.30 i mødeværelse 2-080 på Christiansborg.

Samrådsspørgsmålets ordlyd:

FN vedtog d. 25. – 27. september i fjor 17 nye verdensmål om udvikling og bæredygtighed, og nu kommer den vigtige fase med at føre målene ud i livet (frem mod 2030, red.).

En central del af dette er at sikre, at der opstilles og identificeres en række indikatorer, som kan bruges til at måle, om man når målene. Ved udgangen af marts 2016 skal indikatorerne være besluttet.

Hvad kan ministeren oplyse om det fortløbende arbejde med at formulere de indikatorer, som skal bruges til at måle, om de nye FN-verdensmål nås?

Hvad kan ministeren oplyse om ministerens tidligere og aktuelle inddragelse og arbejde med indikatorerne, herunder ministerens inddragelse af Folketinget, civilsamfundet og andre i arbejdet med indikatorerne?

Se meget mere om de nye verdensmål – dagsorden 2030 – på

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Pressefriheden i Tyrkiet

På samme møde i udenrigsudvalget er Kristian Jensen kaldt i samråd om forbedring af pressefriheden i Tyrkiet.

Han skal svare på, hvad han vil gøre for pressefriheden i det store land på baggrund de tyrkiske myndigheders overfald på den danske journalist, Nagieb Khaja.

Se også https://globalnyt.dk/tags/nagieb-khaja

Mere information

Samrådet er åbent for alle, men tilmelding nødvendig også for pressen, og der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet og skal ske senest kl. 11 dagen inden samrådet.

Gæster udefra må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek.

Det er tilladt at optage lyd og billeder, hvis det kan ske uden at forstyrre samrådets afvikling i øvrigt.

Samrådet TV-optages og vises live på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk), hvor det også kan findes efterfølgende under “TV fra Folketinget”. Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets TV-kanal.

Tilmelding senest den 21. januar kl. 11.00 til:

Amalie Andresen
Udvalgsassistent
Tlf.: 33 37 36 18

Yderligere oplysninger hos:

Thomas Søndergaard Sarup
Udvalgssekretær
Tlf.: 33 37 36 28