Kulturstøtte skal have basis i den lokale kultur

Forfatter billede

18. december 2012

Kultur er vigtig i bistandssamarbejdet. Kulturel støtte kan medvirke til at skubbe udviklingen i en demokratisk retning. Men vi skal ikke missionere. Basis er den lokale kultur.

Den nye leder af Center for Kultur og Udvikling, Elsebeth Krogh, er mere end glad for, at det kulturelle samarbejde med udviklingslandene opprioriteres, og at der nu oprettes en ny kulturpulje på 110 mio.kr. , som bl.a. yder tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og til aktiviteter i Danmark med relation til udviklingslandene.

Men hun svinger ikke kun kultur-fanen. Hun løfter også en advarende pegefinger og siger til U-landsnyt.dk:

”At vi skal opprioritere kultursamarbejdet betyder ikke, at vi skal fortælle alverden, hvad kultur er – hvad der er den bedste kultur. Og tvinge den ned i halsen på dem. Det ligger heldigvis heller ikke i den nye strategi for kultursamarbejdet med udviklingslandene, som ventes færdig i begyndelsen af det nye år.”

Og hun understreger: ”Udgangspunktet for det kulturelle samarbejde er uændret – nemlig forholdene i de lande, Danmark samarbejder med.”

Elsebeth Krogh har sine meningers mod, men udfordrer ikke udviklingsminister Christian Friis Bach (R), der sammen med partifællen, daværende kulturminister Uffe Elbæk (R) i en kronik i Politiken skrev, at den nye kulturstrategi vil “angribe kunst og kultur ud fra et rettigheds- og vækstperspektiv”, og at den skal være “en stemme i den globale værdikamp, der finder sted i disse år, hvor vi i Danmark står på menneskerettighedernes side imod eksempelvis fundamentalistiske eller reaktionære kræfter”.

For som hun siger med store bogstaver: ”Den nye strategi for kultur og udvikling har hverken imperialistiske over- eller undertoner. Det skal man ikke være bekymret for. Vi skal bygge videre på de værdier, der er universelt anerkendt. Vi skal ikke missionere.”

”Knud Vilby har i sin blog i U-landsnyt.dk taget udgangspunkt i rubrikken på ministrenes kronik, nemlig “Vi vil forandre verden med kultur”, og det er ærgerligt. Rubrikken kan misforstås, men Knud Vilby behøver altså ikke “spænde hanen på sin pistol” for nu at bruge hans eget sprogbrug. Vi skal stadig ‘støtte, at verden og dens mennesker får bedre muligheder for at ændre deres egen udvikling og dens kurs’.”

Nyt fokus på skrøbelige stater

Elsebeth Krogh ser gode muligheder for kulturens øgede rolle både i den kommende strategi og i den nye kulturpulje, som giver Center for Kultur og Udvikling mulighed for at bruge sine midler mere strategisk ved at indgå længerevarende aftaler med samarbejdspartnere i udviklingslandene.

Hun lægger ikke op til drastiske ændringer i centrets politiske kurs, men planlægger dog et nyt fokus, så der i højere grad bruges midler i skrøbelige stater – ikke mindst i konfliktramte eller post-konflikt lande.

Elsebeth Krogh peger på som helt væsentligt, at kunst og kultur har en vigtig funktion ved at være et åndehul i en politisk turbulent tid, et frikvarter for politik. Og som en fælles platform for drømmen om et fremtidigt samfund.

”Dertil kommer, at kulturen – den fælles kulturarv – er med til at underbygge den fælles identitet, hvilket er vigtigt i opbygningen i en post-konflikt fase. Det er væsentligt,” siger hun.

Elsebeth Krogh har adskillige gange oplevet, hvordan f.eks. teaterforestillinger har kunnet kunne give tro på fremtiden.

”Freedom Theatre på Vestbredden er et godt eksempel på, hvordan kunst kan bringe håb. Med et utroligt engagement kommer de ud til folk og viser, at der er andet end krig og bomber. Der er liv og fremtid,” fortæller hun.

Afghanistan og Afrikas Horn

Et andet eksempel på, hvordan kulturstøtte kan bringe liv og glæde ind i en ellers på mange måde fortvivlet situation, er ungdomshuset i Afghanistan, der får støtte af CKU.

Ungdomshuset er det første i landet og bruges af omkring 1600 unge. Heraf en ca. en tredjedel kvinder. Huset byder på kurser i f.eks. sprog, musik, teater, medier og presse, journalistik, litteratur og IT. Det er blevet en så stor succes, at man har måttet flytte til større lokaler. Ungdomshus-projektet gennemføres i samarbejde med Verdenskulturcentret på Nørrebro, mens kurser i musik også indgår i CKU’s særlige ungdomsprogram.

”Jeg kan godt forestille mig, at vi udvider samarbejde med de unge i Afghanistan. Ikke mindst for kvinderne er det vigtigt, at de kan deltage på lige fod med mændene,” siger Elsebeth Krogh.

Hun peger på Afrikas Horn som et andet område, hvor CKU kunne overveje aktiviteter i fremtiden. I Somalia og Sydsudan muligvis.

”I Sydsudan, der på mange områder er præget af modløshed, hørte jeg om, hvad en teatergruppe fra London kom til at betyde. Truppen spillede i Juba og publikum, der i begyndelsen sad tavs og afventende, grinede. De havde det dejligt. Det var, ligesom de fik livet tilbage,” fortæller hun.

Kulturstøtte som katalysator

For Elsebeth Krogh er kulturstøtten en katalysator , der skal understøtte den energi, dynamik og entusiasme, der findes i alle samfund.

Hun mener, der er et stort potentiale i, at kulturen er lokalt forankret. At der er lokalt ejerskab.

Og hun beklager, at kultur ofte ses som en luksus, man kan drøfte, når økonomien er i orden.

”Netop med en rettighedsbaseret tilgang til bistanden er det vigtig, at kulturen og kulturstøtte får en central position. Kulturstøtte kan være netop det redskab, der får de andre tiltag til at lykkes,” siger hun.

Den nye leder beklager en anden ting: At de gode resultater, der er opnået med kulturstøtte, er blevet overset. Det vil hun gerne gøre noget ved og har derfor som et af sine første initiativer udvidet CKU’s kommunikationsteam med en ny leder.

FAKTA
Fra forslag til Finanslov 2013:

Kulturelt samarbejde [107]
Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution, som bistår Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader med systematisk at inddrage kultur i det danske udviklingssamarbejde, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter.

I 2013 omlægges kulturmidlerne, så der oprettes en ny kulturpulje, som yder tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og kulturelle aktiviteter i Danmark med relation til udviklingslandene, herunder bl.a.images festivalerne, ungdomsprogrammet og kunstpuljen.

Midlerne til aktiviteter i udviklingslandene udmøntes på grundlag af ansøgninger fra ambassaderne til CKU og tilrettelægges i et samarbejde med relevante danske ambassader og civilsamfund i prioritetslande og gennemføres af CKU i samarbejde med kunstnere, foreninger samt institutioner m.fl.

Der ydes støtte til aktiviteter, som har til formål at sikre et frit, levende og inkluderende kulturliv i udviklingslandene ved at skabe og udbygge platforme for kunstneriske aktiviteter og udtryk samt at opbygge kapacitet gennem træning i udviklingslandene. Endvidere afholdes udgifter til centerets drift.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene.