Lars Løkke bør få Indien til at ratificere FN’s konvention mod tortur

marines_mil
Forfatter billede

17. januar 2019

Tue Magnussen

Tue Magnussen (født 1955) er cand.phil. i historie fra Københavns Universitet 1981 og tillige cand.mag med fagene geografi og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitetscenter (RUC) 1983.

Udover kortvarig undervisning i gymnasieskolen underviste han i årene 1983-99 bl.a. på geografi, internationale udviklingsstudier og den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på RUC, Institut for Statskundskab (international politik) og Østeuropa-instituttet, KU, og Østasien-studier, Århus Universitet.

Fra 1999-2011 har han været ansat på Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Fra 1999-2002 som international programkoordinator med ansvar for Balkan og Mellemøsten, og siden som kommunikations- og advocacy-koordinator.

Han har i en årrække arbejdet med globalisering, udenrigspolitik, udvikling, menneskerettigheder og sociale forhold.

Udover Balkan har han et mangeårigt engagement i u-lands- og solidaritetsarbejde samt på venstrefløjen.

Han er eller har været bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, Rådet for Mellemfolkeligt Samvirke og den Danske Helsinki-komité.

En opfordring til ratifikation er i overensstemmelse med erklæret dansk udenrigspolitik og det danske internationale initiativ CTI til universiel ratifikation af FN’s konvention mod tortur.

Danmark lancerede sammen med Chile, Marokko, Ghana og Indonesien Convention against Torture Initiative (CTI) i 2014. Initiativet har til formål at opnå universiel tilslutning til FN’s Torturkonvention og bidrage til en bedre gennemførelse af den i praksis.

Danmark var fødselshjælper for vedtagelsen af FN’s konvention mod tortur for snart 30 år siden – i 1984 – og tillige for konventionens ikrafttræden i 1987. Konventionen er i dag tiltrådt af 165 af FN’s 193 medlemslande.

Nok regnes Indien for ”verdens største demokrati”, men Indien er samtidig på verdensplan et af de få og nok det mest betydningsfulde land, som ikke har ratificeret FN’s konvention mod tortur.

Danmarks ry som traditionelt foregangsland i arbejdet mod tortur og som nyt medlem af FN’s Menneskerettighedsråd gør det særligt vigtigt, at Lars Løkke Rasmussen opfordrer Indien til snarest at ratificere FN’s konvention mod tortur.

En indisk ratifikation af FN’s konvention mod tortur vil være en global milepæl frem mod en verden uden tortur.

Anti-Tortur Støttefonden finder, at en klar dansk opfordring til indisk ratifikation tillige vil være en stor opmuntring for arbejdet mod tortur og menneskerettighedsarbejdet generelt i Indien.