Mangfoldighed gennemsyrer ny bestyrelse i Mellemfolkeligt Samvirke

Bestyrelsen i Mellemfolkeligt Samvirke. Fra venstre: Steen Folke, Sofie Lippert, Haifaa Awad, Dines Justesen, Johan Hedegaard Jørgensen, Sally Mersoumi, Emilie Esmann Andersen, Mette RoerupHomma Yusuf, Eren Temur, Sara El-Khatib (på billedet på PCén) og Erik Vithner.

Stine Thuge og Andrea Holst-Mjöbäck optræder ikke på billedet.


Foto: Mellemfolkligt Samvirke
Laurits Holdt

9. juni 2023

Den ældste er 82 år, den yngste 18 år. Fem af de i alt 14 medlemmer har anden etnisk baggrund. Syv er kvinder, syv er mænd.

Sådan ser sammensætningen af den ny bestyrelse i Mellemfolkeligt Samvirke ud, og det glæder Haifaa Awad, der har været bestyrelsens forkvinde side 2022 og fortsætter på posten.

”Jeg er stolt over, at Mellemfolkeligt Samvirke nu fået den mest mangfoldige bestyrelse i organisationens lange historie – både på tværs af alder, køn og etnisk baggrund,” siger hun.

Der var fire pladser på valg, og de gik til Sally Mersoumi, der tillige er næstforkvinde i bestyrelsen i Kvindehuset i Århus – et værested for udsatte minoritetsetniske kvinder fra 30 forskellige lande, Sofie Lippert, der er folketingsmedlem for SF, Sara El-Khatib, der er studerende og medvirkende i podcasten ”Det Muslimer taler om,” Erik Vithner, tidligere sekretariatsleder i CISU.

Eren Temur, studerende og bestyrelsesmedlem i Odense Pride og Racismefri By – Odense for Mangfoldighed samt Homma Yusuf, der er jurist i Life Science Denmark, blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen vælges af Rådet, Mellemfolkeligt Samvirkes øverste myndighed, der pt. har 102 medlemmer.

Se hele bestyrelsen her.