Valgsejr kan gøre Modi til landsfader for et nyt og nationalistisk Indien

Søren Steensig

29. maj 2024

Tre takes på verdens største valg

Resultatet af det indiske valg får betydning langt ud over landets grænser.
Med verdens største befolkning, en stadigt stærkere økonomi og en strategisk position i smørhullet mellem Vesten og Kina/Rusland spiller Indien en stadigt større global rolle.

I tre artikler undersøger Globalnyt, hvad årets valg i Indien betyder for inderne, det Globale Syd og Danmark.

Del I: Indiens valg og det Globale Syd

Del II: Indiens valg og forholdet til Danmark

Del III: Indiens valg og landets fremtid

Næsten en milliard mennesker har mulighed for at stemme til Indiens parlamentsvalg i år. Inderne sammensætter deres næste parlament, som derefter udpeger de næste fem års premierminister for verdens nu folkerigeste nation.

Stort set alle meningsmålinger peger på, at BJP’s Narendra Modi snupper tredje periode i streg, når valgets resultat offentligøres i juni.

Globalnyt har spurgt forfatter og professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionalestudier på Københavns Universitet, Ravinder Kaur, hvad der er på spil for inderne – og ikke mindst de mange etniske og religiøse minoriteter i landet.

Men måske er der i virkeligheden mest på spil for valgets hovedperson, premierminister Narendra Modi, påpeger historikeren.

De fleste meningsmålinger giver nuværende premierminister Narendra Modi og BJP et solidt forspring. Vurderer du også, at Modi får fem år mere som Indiens leder?

“Det er meget svært at sige. Men der har været mere konkurrence, end de fleste meningsmålinger og eksperter havde spået om inden valget. Det peger på en utilfredshed med regeringspartiet, BJP. Og det på trods af, at BJP har en meget stærk position i det politiske landskab, både finansielt og i medierne. Spørgsmålet er, om oppositionen er god nok til at mobilisere de utilfredse vælgere.”

“BJP bliver ofte kaldt ‘verdens rigeste parti’, og det gør det muligt for dem at arbejde meget koncentreret på lokalt niveau. Med til den historie hører også, at Modi i 2018 indførte en lov om electoral bonds (dansk: valg-obligationer, red.), der tillod donorer at give anonyme donationer til politiske partier, og BJP har fået langt størstedelen af de donationer.”

“En anden ting er, at BJP har meget stærk kontrol over medierne i Indien. Det betyder, at regeringspartiet får rigtig meget taletid og meget få kritiske spørgsmål. De sidste ti år har Modi ikke holdt en pressekonference, der var åben for spørgsmål. Alle hans interaktioner med pressen følger nærmest et manuskript.”

Hvad er det vigtigste, der er på spil, under det igangværende valg?

Ravinder Kaur er professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionalestudier på Københavns Universitet. (Foto: Privat)

“Det her valg er en kamp om historien og Modis politiske eftermæle. Hvis han vinder, indhenter han Nehru som den eneste, der har siddet tre perioder i streg. Nehru var landets første premierminister efter uafhængigheden i 1947 og kaldes typisk det moderne Indiens fader. Han var også leder for det nuværende oppositionsparti Kongrespartiet, INC, og han stod for nogle helt andre ting end Modi. Blandt Modis vælgere er Nehru ikke særligt populær. De vil hellere gøre Modi til en ny landsfader for et andet Indien.”

“Det er også en kamp om Indiens folkesjæl. På den ene side er der Nehru, der var med til at skrive landets forfatning, der indeholder nogle progressive demokratiske ideer som kvoteordninger for lavkaste-folk i uddannelsessystemet. Han gik også meget ind for, at Indien skulle være helt selvstændigt og selvforsynende, og i et meget berømt citat siger han, at ‘dæmninger er det moderne Indiens templer’. Hans vision handlede mere om videnskab, industrialisering og udvikling end religion.”

“På den anden side står Modis projekt, der er meget mere nationalistisk og religiøst. BJP er mere ‘hindu first‘ og identitetspolitisk, og de har gjort det etniske til en meget vigtig del af spørgsmålet om, hvad det ‘rigtige Indien’ og ‘en rigtig inder’ er.”

“Et eksempel er, at Modi personligt indviede et nybygget Ram-tempel, som har en kontroversiel historie, fordi det er bygget på et sted, hvor en vred folkemængde rev en moské ned, som de mente, var bygget på et helligt hindu-sted.”

Hvilke indenrigspolitiske dagsordener har særligt fyldt under valgkampen?

“En af de store dagsordener er simpelthen Modi selv. BJP’s seneste politiske program hedder ‘Modi Garanterer’, og så er der ét afsnit om kvinder, ét om middelklassen, ét om unge, ét om gamle, ét om infrastruktur, og så videre.”

“Overordnet har de store temaer været økonomi, udvikling og inflation.”

Hvad kendetegner forskellene for BJP og oppositionens visioner for Indiens udvikling?

“BJP er blevet mere neolioberale de senere år. I gamle dage var de grundlæggende imod udenlandske investeringer, men nu er de meget fokuserede på at hive investeringer til landet, særligt store infrastrukturprojekter. De abonnerer på tanken om trickle down-effekten og mener, at store projekter vil få folk i arbejde og skabe udvikling den vej.”

“Kongrespartiet og oppositionen er mere optaget af social retfærdighed og omfordeling. INC’s seneste politiske program kaldes ‘Social Justice Papers’ og handler meget om, hvordan de sikrer kvinders og fattiges adgang til forskellige goder. Så de er ikke helt så klassisk kapitalistiske.”

Har noget særligt kendetegnet valgkampen?

“Over de seneste ti år er det digitale og sociale medier begyndt at spille en meget stor rolle under Indiens valg. Flere uafhængige YouTubere er blevet meget populære og får millioner af visninger på videoer, hvor de faktisk kommer med kritiske kommentarer. Det skyldes nok, at den traditionelle presse i Indien, især tv-kanalerne, ikke stiller kritiske spørgsmål, og så udfylder andre den funktion. Og det er noget, folk er interesserede i, ser det ud til. I flere landsbyer er der simpelthen shows, hvor de viser de her videoer, der på lettilgængeligt hindi undersøger for eksempel, om Indien er ved at blive et diktatur.”

“I år har vi set AI og deep fakes spille en rolle. Der har for eksempel floreret en video af Modi, som han i øvrigt selv har delt, hvor det ligner, at han danser en TikTok-dans.”

Hvad vil fem år mere med Modi ved magten betyde for den gængse inder?

“Den kulturelle side er meget vigtig. Ideen om Indiens hindu-identitet bliver promoveret meget. Og så har BJP også en mere militaristisk tilgang, eller hvad der bliver kaldt en ‘muscular nationalism‘. De har ikke den idé om ikke-vold, som Mahatma Gandhi gjorde populær. Faktisk er Gandhi ikke særligt populær blandt BJP’s vælgere.”

“Fem år mere med Modi vil også betyde fem år mere med fokus på Modis personlighed. Når der for eksempel bliver uddelt mad til indere under fattigdomsgrænsen, bliver det præsenteret som en personlig gave fra Modi med et billede af ham.”

Hvad vil endnu en BJP-sejr betyde for landets mange minoriteter, særligt de muslimske?

“I valgkampen har hindu-muslim-spørgsmålet fyldt mere end normalt. Hvor den økonomiske side har handlet om udvikling, arbejdsløshed og infrastruktur, har den følelsesmæssige side handlet meget om den her BJP-idé om, at landets hindu-majoritet historisk er blevet underprioriteret af Kongrespartier, der i stedet har varetaget de muslimske mindretals interesser. Og det vil Modi og BJP selvfølgelig rette op på. “

“Ved dette valg har BJP kun opstillet én muslimsk kandidat. I 2019 opstillede de syv. På tværs af alle partier faldt antallet af muslimske kandidater fra 115 til 78 fra sidste valg.”

Kan oppositionens kritik af BJP’s forfølgelse af dem under valgkampen få konsekvenser for regeringens popularitet?

Sådan foregår verdenshistoriens største valg

Omkring 969 millioner indere er stemmeberettigede ved valget i 2024.

På spil er 543 ud af 545 taburetter i parlamentets underhus, Lok Sabha. Præsidenten udpeger de sidste to parlamentarikere.

Der er 543 valgmandskredse, hvor vælgerne hver kan stemme på én kandidat. Den med flest stemmer vinder et sæde i parlamentet – på samme måde som i f.eks. Storbritannien og USA.

Når parlamentet er sammensat, danner det en regering og udpeger en premierminister, der er det mest magtfulde embede i Indien.

Valget er delt op i syv faser med omkring en uge mellem hver, hvor vælgerne i forskellige delstater sætter deres kryds.

Første fase startede den 19. april i bl.a. Tamil Nadu og Rajasthan. Sidste fase løber af stablen den 1. juni, hvor vælgere i bl.a. delstaterne Bihar og Punjab kan stemme.

Valgets resultater offentliggøres efter planen den 4. juni.

“Det er svært at sige noget om, hvorvidt det går ud over BJP’s popularitet blandt vælgerne. Når folk stemmer, vælger de ikke kun efter én ting.”

“Men det her hav af retssager, som alle mulige forskellige myndigheder har åbnet mod oppositionspolitikere, har i hvert fald nogle konsekvenser. I Indien kalder de det for “BJP Washing Machine” (dansk: BJP’s vaskemaskine, red.), fordi oppositionspolitikere tit bliver anklaget for korruption. Når de så skifter til BJP, er der pludselig ikke noget at komme efter.”

“Det betyder også, at BJP’s ideologi bliver udvandet, fordi de får flere hundrede tidligere oppositionspolitikere ind i partiet. Og for vælgerne udvisker det opfattelsen af politiske forskelle mellem partierne. Det bliver simpelthen sværere at gennemskue, hvad de hver især står for.”

Hvilken betydning kan parlamentets endelige sammensætning få for Modi og BJP’s politiske manøvrerum?

“Fra starten af valgkampen har BJP’s slogan været, at de vil have 400 sæder. Og der har været heftig spekulation om, at de måske vil ændre forfatningen og fjerne nogle kvoteordninger for minoriteter og lavkaste-folk. Det har skabt mistænksomhed, især blandt de lavere kaste-grupper, som oppositionspartierne har forsøgt at mobilisere til deres fordel.”

“Selv siger BJP-lederne, at de vil have 400 sæder, fordi de vil ‘lave nogle store ting’, men de siger ikke hvilke.”

Annonce