Ny evaluering roser dansk indsats for ligestilling, men peger på klimabistanden som en øm tå

Kvinder i Sydsudan, som er hårdt ramt af klimaforandringerne med tilbagevendende tørke og som aktuel her i Bentiu, store oversvømmelser.


Foto: Luke Dray/Getty Images
Kirsten Larsen

30. november 2023

Der er god grund til, at Danmark internationalt regnes for en troværdig og vedholdende forkæmper for ligestilling. Det konkluderer en ny evaluering af støtten til ligestilling i det danske udviklingssamarbejde i årene 2014 til 2021. Ifølge evalueringen, der er foretaget af det globale konsulentfirma itad, har Danmark med sin vedholdende og aktive støtte til området bidraget til, at det langt hen ad vejen er lykkedes centrale organisationer som FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og FN’s Børnefond (UNICEF) at stå fast over for det voldsomme globale modpres, som den internationale kamp for netop ligestilling og for seksuelle og reproduktive rettigheder de seneste år har været udsat for.

Ligestilling næsten glemt i klimabistanden

Men evalueringen sætter også fingeren på en øm tå. Den kritiserer, at ligestillingshensynet i meget ringe grad er indarbejdet i de danske indsatser inden for klima og grøn omstilling, selv om en stærkt stigende andel af den danske bistand går til området. Det forhold betegner evalueringen som en forpasset mulighed, for den ser ikke nogen modsætning mellem de to hensyn. Tværtimod, de kan og bør gå hånd i hånd, og det er faktisk klimabistanden, der rummer det største potentiale for at sikre et mere solidt dansk aftryk på ligestilling.

Det er galt i flere nordiske lande

Netop det manglende hensyn til ligestilling i klimabistanden var i fokus på et offentligt møde mandag, hvor evalueringen blev præsenteret. Her fremlagde Folkekirkens Nødhjælp foreløbige resultater af en stor undersøgelse af ligestilling i de nordiske landes klimabistand de seneste 10 år, og undersøgelsen bekræfter evalueringens kritik.

”Selv om det over den 10-årige periode er gået fremad, så er det stadig langt fra godt nok,” fortalte Signe Skovgaard Madsen, klimamedarbejder i Folkekirkens Nødhjælp.

 ”Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen – omkring 60 procent – af den klimabistand, de nordiske lande har ydet de seneste to år, ikke har ligestilling som et af sine mål. Med andre ord er det reglen snarere end undtagelsen, at hensynet til de grupper – kvinder og børn, der rammes hårdest af klimaforandringerne, ikke er indarbejdet i klimabistanden, selv om vi ved, at det fører til dårligere resultater af bistanden. Bedst ser det ud i Sverige, mens Norge ligger lavest og Danmark lige omkring det nordiske gennemsnit.”  

Signe Skovgaard Madsen slog et slag for, at al klimabistand skal omfattes af de såkaldte OECD DAC-markører for ligestilling:

 ”Og det skal ikke være en skrivebordsøvelse, der bare handler om, at der skal sættes kryds i nogle felter i et projektdokument. Målet er at sikre, at der er fokus på ligestilling helt fra starten, når indsatser planlægges. Og at kvinder inddrages aktivt i beslutninger, så de får en stærkere position. De skal ikke bare være passive modtagere af hjælp. Fokus på ligestilling skal også fortsætte og overvåges, når indsatserne gennemføres. Brugt på den måde bliver markørerne ikke et mål i sig selv, men et redskab til at sikre, at pigers og kvinders perspektiver også tages med i klimabistanden. Hvis ikke det sker, risikerer vi bistand af dårligere kvalitet og måske endda med direkte negative konsekvenser,” understregede Signe Skovgaard Madsen.

Endnu et argument for at få klimabistanden til også at fremme ligestilling, kom fra Kristine Mærkedahl Jensen, international direktør i Sex & Samfund: ”Det er dyrt at håndtere klimakrisen, og den stadig stigende klimabistand risikerer at blive taget fra støtten til sundhed, ligestilling og seksuelle og reproduktive rettigheder. Netop derfor er det vigtigt, at også klimabistanden aktivt fremmer forbedringer på de områder,” sagde hun.

En mærkesag for Dan Jørgensen

Fra udenrigsministeriet kvitterede vicedirektør for udviklingspolitik Ole Thonke for både evalueringen og for de kritiske indlæg om klimabistanden. ”Vi er glade for de mange positive konklusioner, evalueringen rummer, men noterer os også de mere kritiske. Klima er jo et område, der ligger min minister stærkt på sinde, så jeg kan garantere for, at vi vil følge op på evalueringens anbefalinger, også vedrørende klimabistanden.”

Evalueringen af støtten til ligestilling i det danske udviklingssamarbejde 2014-2021 – og et dansk resumé af rapporten – kan ses her.

Rapporten fra Folkekirkens Nødhjælp, Climate Finance and Gender: Lessons from Nordic Efforts to integrate Gender Equality in Climate-Related Development Finance, lanceres i forbindelse med Gender Day 4. december ved COP28.