Ny forening vil fremme innovation og iværksætteri i udviklingssamarbejdet

gettyimages-1012015008
Mikrolån er et af de tiltag, der har revolutioneret fattige menneskers muligheder for at forbedre deres liv. Her tilbagebetaler låntagere deres mikrolån i det nordlige Togo.
Foto: Godong/Universal Images Group via Getty Images
Gerd Kieffer-Døssing

14. april 2021

Det, der begyndte som et uformelt netværk i 2018, er nu en officiel forening bestående af små- og mellemstore virksomheder og iværksættere, der udvikler bæredygtige og innovative løsninger målrettet mennesker og lokalsamfund i lav- og mellemindkomstlande.

TechVelopment Denmark, som foreningen hedder, opererer i krydsfeltet mellem teknologi, innovation og udvikling. Foreningens 15 medlemmer arbejder alle for at levere produkter og services, der på den ene eller anden måde er med til at forbedre vilkår og muligheder for mennesker i udviklingslande.

Det kan være gennem forbedrede boligforhold, adgang til vand, energi, uddannelse, sundhed og fødevarer samt større finansiel frihed – alt sammen løsninger, der er helt afgørende for at realisere Verdensmålene.

Innovation og grøn teknologi i front
Udover at bidrage til øget samarbejde på tværs af sektorer ønsker TechVelopment Denmark at fremme dansk innovation og grøn teknologi inden for udviklingsagendaen og derved bidrage til en bæredygtig global udvikling. 

”Danmark er blandt verdens førende lande inden for innovation i flere udviklingsrelevante sektorer og grøn teknologi. Den styrkeposition skal vi tage med ud i verden og sætte et dansk aftryk på den bæredygtige globale udvikling – men det kræver, at vi tænker det aktivt ind i Danmarks udviklingssamarbejde,” siger Thorben Sander, formand for TechVelopment Denmark i en pressemeddelelse.

Det var netop følelsen af at potentialet i deres løsningsorienterede tilgang til udviklingsproblematikker blev overset i den udviklingspolitiske satsning, der fik foreningens medlemmer til at gå sammen og stiftede TechVelopment Denmark. For, som Thorben Sander siger, ”på egen hånd at skabe det økosystem på dansk jord, mange af os har savnet, og som arbejder for, at dansk ekspertise, innovation og forretningssans kan bidrage til bæredygtig udvikling for mennesker og lokalsamfund ude i verden.”

Afgørende corona-rolle
Det sidste år under pandemien har foreningens medlemmer på forskellig vis demonstreret, hvor afgørende netop innovation og teknologi er i krisesituation og for at sikre dagsordenen om ”leaving noone behind”.

For eksempel udviklede Maternity Foundation tidligt i pandemien digitalt undervisningsmateriale om Covid-19 til sundhedspersonale gennem sin Safe Delivery App. JamiiOne, der normalt fremmer etiopiske kvinders økonomiske inklusion via digitale opsparingsløsninger, brugte sin platform og digitale kompetencer til ligeledes at udbrede information om Covid-19, og CanopyLab gjorde sit digitale uddannelsesmateriale tilgængeligt for studerende på tværs af kloden, som ikke kunne komme i skole.

Den slags historier vil TechVelopment Denmark hjælpe med at kaste lys på.

På sigt er det foreningens ambition at skabe samarbejder på tværs af det private, offentlige og civilsamfundet og skabe en ny tilgang til dansk udviklingssamarbejde, der bryder med siloopdelte arbejdsmetoder ved at se udviklingsproblematikker som en fælles udfordring.

”Vi tror på, at tværgående samarbejde mellem civilsamfund, offentlige institutioner, myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og FN-aktører skaber bedre og mere bæredygtige løsninger og resultater. Vi glæder vi os meget til det fremtidige samarbejde for at skabe et så stærkt fundament for Danmarks udviklingspolitiske samarbejde som overhovedet muligt,” siger Thorben Sander.

De 15 medlemmer af TechVelopment Denmark er BlueTown, 4Life Solutions (tidligere SolarSack), JamiiOne, Hive Online, Lulu Lab, Maternity Foundation, Life Shelter, SkyGarden, CanopyLab, Africa Reframed, Unumed, Peshito, SoilSense, Linkaiders og X-SOLAR.