Ny forperson skal få flere danskere til at engagere sig hos Oxfam Danmark

Laurits Holdt

21. december 2023

Medlemmerne i Oxfam Danmark har valgt ny forperson, der sammen med resten af bestyrelsen skal stå i spidsen for Oxfam Danmarks arbejde for en mere lige og retfærdig fremtid, skabe en stærkere position og endnu mere folkelig opbakning til organisationens arbejde.

”Det er en stor ære at få lov til at stå i spidsen for en organisation, der herhjemme og internationalt sætter fokus på og kommer med løsninger på nogle af tidens helt store udfordringer med stigende ulighed og klimakrise,” siger Magnus Skovrind Pedersen.

Den nyvalgte bestyrelse og forperson får til opgave at støtte op om implementeringen af en ny strategi, der blandt andet har stærkt fokus på at engagere endnu flere danskere i kampen mod ulighed og uretfærdighed.

”Oxfam har over de seneste par år udviklet sig til at blive en af de store og professionelle aktører, der hvert år laver udviklingsarbejde for flere hundrede millioner kroner i det globale syd. Det skyldes ikke mindst en meget dygtig og dedikeret medarbejderstab, men også et klart fokus på at give folk magt til at løfte deres egen situation for en retfærdig verden, som vinder indpas på både de bonede gulve og i befolkningen,” siger Magnus Skovrind Pedersen.

Magnus Skovrind Pedersen har tidligere været direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv, hvor han blandt andet havde ansvar for presse, medlemskommunikation, interessevaretagelse, organisationsudvikling og bestyrelseshåndtering.

Derudover er han næstformand i Tryghedsgruppen og Foreningen Studieskolen og har gennem flere år besiddet en lang række bestyrelsesposter. Magnus Skovrind Pedersen er cand.scient.soc. fra Københavns Universitet og har taget en uddannelse i strategisk ledelsen på CBS’ bestyrelsesuddannelse.