Ny rapport: Store danske virksomheder halter bagud i kampen mod klimatunge forretningsrejser med fly

Ny forskning viser, at drivhusgasser og partikler i de såkaldte jetstriber eller kondensstriber efter fly kan belaste klimaet væsentligt mere end udledning af CO2.


Foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
Søren Steensig

15. marts 2023

Flertallet af de helt store danske virksomheder har ikke opstillet mål om at begrænse klimabelastningen for deres medarbejderes forretningsrejser med fly. Det viser en ny rapport fra Travel Smart Campaign.

“Store virksomheder har en uforholdsmæssig stor rolle at spille i reduceringen af udledninger fra deres forretningsrejser,” udtaler Jeppe Juul, der er politisk rådgiver ved ngo’en Green Transition Danmark.

På verdensplan står flyrejser for 3,5 procent af menneskehedens samlede klimapåvirkning, og forretningsrejser udgør op til en femtedel af den samlede flytrafik. Det gav i 2019, før corona-pandemien, en samlet CO2-udledning på 154 millioner ton for forretningsrejser med fly. Til sammenligning udledte Danmark i alt lidt under 31 millioner ton CO2 samme år.

Rapporten tildeler virksomhederne både et antal point og en samlet karakter for, hvor ambitiøse klimamål, de har opsat for forretningsrejser med fly, og hvor flittigt de rapporterer deres udledninger af drivhusgasser. Karakterskalaen går fra A til D.

Travel Smart 2023-rapporten

Travel Smart Ranking rangerer 322 amerikanske, europæiske og indiske virksomheder i henhold til ti indikatorer, relateret til flyrejser, reduktionsmål og rapportering.

I samarbejde med en koalition af globale partnere har Transport & Environment i 2022 lanceret kampagnen Travel Smart Campaign, der årligt udgiver en virksomhedsrangering vedrørende bæredygtige forretningsrejser.

Kampagnen engagerer sig med virksomheder med det mål, at de inden 2025 eller tidligere skal reducere deres udledninger fra forretningsrejser med 50 % eller mere sammenlignet med niveauet fra før coronapandemien.

Af de otte danske virksomheder på ranglisten er det kun Novo Nordisk og Rambøll Group, der scorer højere end den næstlaveste karakter. Carlsberg, Lego, AP Møller-Mærsk, Danfoss, FLSmidth og Espersen får derimod alle et C. Ingen af de danske selskaber dumper ned i D-kategorien.

Undersøgelsen viser, at hvis 10 procent af virksomhederne – de største udledere på ranglisten – opsatte et reduktionsmål på 50 procent, ville de være halvvejs mod det globale mål om at reducere globale virksomhedernes flyrejser med 50 procent før 2025. Ifølge ngo’en Transport & Environment, der står bag Travel Smart-listen, er det nu mere afgørende end nogensinde at nedbringe udledningen fra luftfart, hvis vi skal holde os inden for målet om en global temperaturstigning på højst 1,5 grader.

Indtil 2030 er den bedste måde at reducere emissioner fra luftfarten ifølge Transport & Environment simpelthen at flyve mindre, da bæredygtige brændstoffer og nulemissionsfly først bliver et reelt alternativ efter 2030. Og værktøjerne til at skære flyrejserne ud af forretningsplanen lægger efter corona-nedlukningerne lige for, lyder det fra Jeppe Juul:

“Midlerne til at opnå dette er mere tilgængelige end nogensinde før: togrejser, når afstande tillader det, og videokonferencer for at undgå langdistanceflyvninger.”

Danske firmaer mangler at opsætte klimamål for forretningsrejser

På verdensplan har kun 50 ud af de rangerede 322 multinationale virksomheder opsat mål for at reducere emissionerne fra forretningsrejser med fly. Af de virksomheder, der har mål, er der kun fire virksomheder, der opfylder “guldstandarden”, dvs. at de indberetter emissioner fra flyrejser og forpligter sig til at reducere dem med 50 procent eller mere inden 2025 eller tidligere.

Udledninger fra danske firmaers forretningsrejser med fly i 2019

  • Novo Nordisk: 63,1 ton CO2
  • Rambøll: 21,3 ton CO2
  • Lego: 25,4 ton CO2
  • Carlsberg: 19,5 ton CO2
  • Mærsk: 18,1 ton CO2
  • Danfoss: 18,1 ton CO2
  • Espersen: 4,9 ton CO2
  • FLSmidth: Ikke angivet
Kilde: Travel Smart Ranking 2023.

De seks danske selskaber, der får C-karakteren, mangler alle at opstille specifikke reduktionsmål for forretningsrejser. Carlsberg, Lego, Danfoss og Maersk har dog alle opstillet generelle mål for at nedbringe deres CO2-aftryk, hvor forretningsrejser tæller med i regnskabet.

Cement-giganten FLSmidth og fødevarevirksomheden Espersen har ifølge rapporten ikke opstillet en officiel målsætning om at nedsætte klimabelastningen fra forretningsrejser.

FLSmidth er desuden eneste danske selskab på listen, hvor udledningen fra forretningsrejser med fly i 2019 ikke er angivet, fordi koncernen først begyndte at indrapportere klimabelastning på forretningsrejser året efter.

Alle de danske virksomheder får dog point i rapporten for at opgive deres udledninger fra forretningsrejser, og enkelte af dem rapporterer specifikt på flyrejser.

De to danske topscorere er Novo Nordisk med karakteren A, og Rambøll med et B. Novo Nordisk har sat sig et reduktionsmål på 50 procent inden 2025, og Rambøll har forpligtet sig til at reducere emissionerne fra forretningsrejser med 28 procent inden 2030.

Andre drivhusgasser kan være endnu værre for klimaet

I den første oversigt over indberetning af ‘ikke-CO2-emissioner’ fra fly-forretningsrejser– altså udledningen af andre klimaskadelige gasser og partikler end CO2 – viser ranglisten, at 40 virksomheder går forrest ved at indberette alle udledninger forbundet med luftbårne forretningsrejser. De farmaceutiske giganter AstraZeneca og Pfizer samt konsulentvirksomhederne BCG og Deloitte sætter ifølge Transport & Environment et godt eksempel i deres rapportering ved at se på den fulde effekt af at flyve. 

Klimapåvirkningen af forretningsrejser med fly dækker mere end bare CO2-udledningen. Ud over CO2 udsender flymotorer andre gasser – dinitrogenoxider, svovldioxid og vand – samt partikler, særligt sod. Mange af de skadelige udledninger hænger efter flyene som hvide linjer på himlen og kaldes jetstriber eller kondensstriber. Det anslås, at ikke-CO2-emissioner står for to tredjedele af den samlede klimaopvarmning fra flyrejser.

Men kun meget få virksomheder tager højde for den samlede klimabelastning af forretningsrejser med fly ved at regne klimaeffekterne udover CO2-udledningerne med i deres indrapporteringer og reduktionsmål. 

Ingen af de danske selskaber på listen indrapporterer deres ikke-CO2-udledninger eller har opsat mål for reduktion af de klimatunge gasser og partikler.

“Virksomhederne lukker øjnene for den skade, der forårsages af forretningsrejser med fly, De fleste virksomheder foretager sig kun lidt eller intet i forbindelse med forretningsrejser med fly, hvilket gør andre opsatte mål for flyrejser meningsløse i forbindelse med at tackle klimaændringer,” lyder kritikken fra Jeppe Juul.

Han roser dog de få frontløbere, der “tilslutter sig videnskaben ved at rapportere ikke-CO2-emissioner – den skjulte del af isbjerget af luftfartens fulde klimapåvirkning.”

Globalnyt har kontaktet Lego, Carlsberg, Danfoss, Espersen, FLSmidth og Mærsk for at få en kommentar. FLSmidth, Danfoss og Mærsk ønskede ikke at udtale sig, mens Lego, Carlsberg og Espersen ikke vendte tilbage på vores henvendelse.