Nyt FN-center i København skal støtte udviklingslandes grønne omstilling

Kronprins Frederik, Inger Andersen og Lea Wermelin var blandt deltagerne ved åbningen af UNEP-CCC
Foto: Thomas Frøde
Thomas Jazrawi

27. april 2022

København har fået et nyt klimacenter. Det bygger på et langvarigt samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og FN’s Miljøprogram (UNEP). UNEP DTU Partnership, som det hed, er nu officielt blevet til UNEP Copenhagen Climate Center (UNEP-CCC).

Det blev markeret ved et arrangement tirsdag formiddag. Kronprins Frederik kastede royalt glans over begivenheden som den første taler. Han fremhævede, at det nye center bygger på erfaringer fra et langvarigt partnerskab mellem det danske universitet og det grønne FN-agentur.

“Partnerskabet har fokuseret på videnskab og løsninger på klimakrisen. Nu rykker disse bestræbelser op i et højere gear. UNEP-CCC vil støtte udviklingslande i at bevæge sig mod en udvikling, der er modstandsdygtig mod klimaforandringer og udleder få drivhusgasser. Det vil arbejde for, at ingen bliver ladt i stikken,” sagde kronprinsen.

Også Inger Andersen, som normalt har base i Kenyas hovedstad Nairobi som generalsekretær for UNEP, var til stede i København tirsdag. Hun advarede mod klodens tredobbelte krise med klimaforandringer, forurening og tab af biodiversitet, men fremhævede, at det nye center kan gøre en positiv forskel.

“Ved at koble videnskaben sammen med politik vil UNEP-CCC gøre videnskab mere tilgængelig, mere demokratisk og mere brugbart og dermed bidrage til de omstillinger, vi har behov for,” sagde den danske diplomat.

Samarbejde siden 1990

UNEP DTU Partnership har eksisteret siden 1990. Det har ført til adskillige projekter rundt omkring i verden samt teknisk samarbejde. Partnerskabet har blandt andet medvirket til de vigtige “Emission Gap”-rapporter, der bliver præsenteret årligt. Det er opgørelser, der viser hvor stor afstand, der er fra konkrete klimaløfter og politikker fra verdens nationer til målene i Paris-aftalen. Rapporterne er således et vigtigt redskab til at vurdere udviklingen i klodens kamp mod klimaforandringer.

Derudover har samarbejdet mellem universitetet og FN-agenturet ført til adskillige projekter rundt om i Afrika, Asien og Latinamerika. DTU-forskere er eksempelvis i færd med at undersøge udfordringer med el-skrot fra solceller i Kenya. Det østafrikanske land har haft succes med udrulning af energi fra solceller, men der er ikke meget viden om, hvad der sker med affaldet, når levetiden for solcellerne løber ud.

Læs også: DTU skal undersøge skyggesiden af Kenyas solstrålehistorie

I Ghana har UNEP DTU Partnerships støttet bønder med teknologiske og økonomiske forbedringer i landbruget. Fokus har her været på vandingssystemer og gødning for at gøre bøndernes landbrug mere resistent over for klimaforandringer.

Derudover har samarbejdet også støttet udviklingslande med at udarbejde de klimaplaner, hvert land er forpligtet til at sende til FN under Paris-aftalen. Lige nu er UNEP DTU i færd med at levere teknisk assiastance til Chile, Panama og Marokko, så de kan indsende styrkede klimaplaner, hvilket landene også er forpligtede til hvert femte år under den globale klimaaftale.

Hidtil er partnerskabet foregået gennem en aftale mellem det danske udenrigsministerie og de to samarbejdspartnere. Nu bliver det baseret på en aftale mellem UNEP og FN’s kontor for Projekttjenester (UNOPS). Dermed bliver det også officielt en del af FN.

Og det haster med løsninger på klimakrisen, som det nye center kan bidrage med, understregede Inger Andersen:

“De sidste to årtier havde vi den højeste stigning i udledninger af drivhusgasser i menneskehedens historie. Vi så, at køkkenet brænder, men i stedet for at række ud efter brandslukkeren, skruede vi op for ovnen.”