Nyt Udviklingspolitisk Råd: Formandskabets kritiske røster får endnu en periode

udenrigsministeriet

Debatten om, hvad der kvalificerer til en høj position i Udenrigsministeriet, fortsætter.


Foto: Jørgen Skytte
Søren Steensig

15. februar 2023

Normalt lever Udviklingspolitisk Råd et stille liv. Rådet udpeges af den til enhver tid siddende udviklingsminister og ”har til opgave at yde strategisk og faglig rådgivning vedr. udviklingssamarbejdet til ministeren.” Men de seneste år har budt på flere opsigtsvækkende eksempler på kritik fra rådet af dele af den danske udviklingsbistand, ligesom rådet i et par tilfælde direkte har frarådet programmer og projekter, det er blevet forelagt.

Sidste år frarådede rådet det planlagte bistandssamarbejde med Kosovo og udfasningen af den danske bistand til Bangladesh, som rådet mente var for hurtig.

Med udgangen af 2022 udløb det siddende råds treårige periode, og et nyt skulle udpeges, men det er blevet forsinket af valg og regeringsskifte. Udpegningen er i lyset af kritikken fra det tidligere råd blevet imødeset med spænding, og den er nu udløst.

Formand for Udviklingspolitisk Råd, Anne Mette Kjær. (Foto: Aarhus Universitet)

Udenrigsministeriet har netop annonceret det nye råd, og både formanden, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Anne Mette Kjær, og næstformanden, vicedirektør og international chef i klimatænketanken CONCITO, Jarl Krausing, er genudnævnt.

”Jeg er glad for at få mulighed for at fortsætte det arbejde, vi indledte i den forgangne periode, og for at kunne fortsætte sammen med den hidtidige næstformand Jarl Krausing,” siger Anne Mette Kjær til Globalnyt.

”Vi supplerer hinanden godt med Jarls store viden og erfaring fra klima- og miljøområdet, hvor jeg primært har min baggrund på udviklingsområdet. Jeg er også glad for at se, at medlemmerne af det nye råd tilsammen repræsenterer en bred og solid erfaring inden for de mange områder, vi beskæftiger os med. Vores opgave er at stille vores samlede udviklingspolitiske faglighed til rådighed, og her står vi godt rustede, ligesom det tidligere råd gjorde,” vurderer Anne Mette Kjær.

Stor udskiftning

Ud over formand og næstformand er der kun yderligere to gengangere fra det tidligere råd, der i alt har 11 medlemmer. Det er Marie Engberg Helmstedt, international chef i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri (DI).

Fire medlemmer forlader rådet, fordi de nu har været medlemmer af rådet i de to treårige perioder, der er maksimum. Det er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Lars Engberg-Pedersen, der afløses af sin kollega, seniorforsker Adam Moe Fejerskov.

Fra Landbrug & Fødevarer erstattes afdelingsleder Kenneth Lindhardt Madsen af ernæringschef Line M. Damsgaard. Folkekirkens Nødhjælp, der de seneste to perioder har været repræsenteret af generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen, får nu chefrådgiver Mattias Söderberg som rådsmedlem. Endelig er det efter to perioder farvel til Rasmus Stuhr Jakobsen, der ud over at være generalsekretær i CARE Danmark, er formand for Globalt Fokus. Han afløses af Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Bente Sorgenfrey, der repræsenterede fagbevægelsen i det tidligere råd, er ikke længere næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, og afløses i det nye råd af Lone Ilum Christiansen, sekretariatsleder i Ulandssekretariatet.

SMVDanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder – og tidligere hed Håndværksrådet, må vinke farvel til sin plads i Udviklingspolitisk Råd. Den sad internationaliseringschef Jens Kvorning på. Han afløses nu af Lucas H. Højbjerg, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv, hvor han er projektleder for Det Dansk-arabiske Partnerskabsprogram (DAPP).

Fra migration til Østeuropa

Endelig må konsulent Morten Lisborg,Migration Management Advice, sige farvel efter blot en enkelt periode i UPR. Han blev udnævnt til rådet i 2020 på grund af sin store viden om migration, et område, hvor han har gjort sig bemærket med udsagn om, at den traditionelle asylpolitik er dysfunktionel. Han har tidligere arbejdet som konsulent for Socialdemokratiet og er ligefrem blevet kaldt hjernen bag partiets nye politik på asylområdet.

Nu vurderer ministeren tilsyneladende, at der er mere brug for viden om Østeuropa. I hvert fald afløses Morten Lisborg af Charlotte Flindt Pedersen, der er direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab. Hun og cand.mag. i Østeuropastudier fra Københavns Universitet i 1994 og har arbejdet i og med Østeuropa i årtier.

Det nye råd holder sit første møde den 15. marts. Seneste rådsmøde blev holdt i september sidste år, da de efterfølgende har været aflyst på grund af Folketingsvalget.

De 11 medlemmer af det nye Udviklingspolitisk Råd:

 • Anne Mette Kjær, Professor i Statskundskab, Aarhus Universitet (formand)
 • Jarl Krausing, Vicedirektør og international chef, CONCITO (næstformand)
 • Marie Gad, Chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri (DI)
 • Line M. Damsgaard, Ernæringschef, Landbrug & Fødevarer
 • Lone Ilum Christiansen, Sekretariatsleder, Ulandssekretariatet
 • Lucas H. Højbjerg, Politisk konsulent og DAPP-projektleder, Dansk Erhverv
 • Adam Moe Fejerskov, Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
 • Charlotte Slente, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp
 • Charlotte Flindt Pedersen, Direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab
 • Marie Engberg Helmstedt, International chef, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Mattias Söderberg, Chefrådgiver, Folkekirkens Nødhjælp