Organisationer ved endnu ikke om de har en aftale med Udenrigsministeriet efter nytår

Udenrigsministeriets partnerskabsaftaler med udvikling- og hjælpeorganisationerne er endnu ikke i hus på trods af, at de skal træde i kraft 1. januar 2022.
Foto: Jørgen Skytte
Laurits Holdt

9. december 2021

En god del af udviklingsbistanden udbetales til organisationer, som har indgået partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet. Strategiske partnerskabsaftaler kaldes det.

Aftalerne indgås for fire år ad gangen, og den aktuelle periode strækker sig fra 2018 til 2021. Det vil sige, at aftalerne udløber 31. december – om mindre end tre uger. Men organisationerne har endnu ikke fået svar på, om de også har en partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet efter nytår.

Det betyder, at organisationerne ikke ved, om de kan fortsætte deres egne partnerskaber med lokale organisationer i landene, hvor de arbejder.

Der er tale om store millionbeløb. Hvis en af de nuværende partnerorganisationer ikke får en ny aftale, kan det betyde, at projekter skal afvikles, og at partnerskaber bliver skaleret kraftigt ned eller helt stoppet. Og at der skal opsiges medarbejdere.

Strategiske partnerskaber 2018-2021 (klik og fold ud)

I denne periode er der samlet set årligt gået 1,195 milliarder kroner til organisationerne ud af den samlede udviklingsbistand på 16-17 milliarder kroner. Beløbet fordeler sig således:

 • ADRA: 34 mio
 • BØRNEfonden: 21 mio
 • CARE Danmark: 54 mio
 • Caritas: 37 mio
 • Danmission: 15 mio
 • Dansk Flygtningehjælp: 175 mio
 • Dansk Røde Kors: 156 mio
 • Folkekirkens Nødhjælp: 193 mio
 • -International Media Support: 18 mio
 • Mission Øst: 15 mio
 • MS ActionAid: 139 mio
 • Oxfam IBIS: 115 mio
 • Plan Danmark: 17 mio
 • Red Barnet: 106 mio
 • Sex & Samfund: 20 mio
 • WWF: 15
 • Konsortium bestående af 3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet: 65

”Det er uheldigt, at organisationerne står her få uger inden årets udgang uden at have vished om økonomien for næste år. Én ting er usikkerheden for de danske organisationer, men det er partnerorganisationerne i det globale syd, som virkelig har behov for at få afklaring, fordi de slet ikke står på så sikker grund, som vi trods alt gør i Danmark,” lyder det fra Sara Katrine Brandt, der er fungerende sekretariatschef i Globalt Fokus – udviklingsorganisationernes paraplyorganisation.

Hun understreger dog, at en væsentlig årsag til at tidsplanen ser ud, som den gør, skal findes i, at udviklingsstrategien Fælles om verden blev forsinket og først blev præsenteret i juni. Det var partiernes udviklingsordførere, som sammen med udviklingsministeren sad med strategien, og det var derfor ude af Udenrigsministeriets hænder, som hun udtrykker det.

”Før sommerferien var vi i dialog med Udenrigsministeriet og blev enige om, at vi alle i virkeligheden nok havde behov for rent faktisk at holde ferie. Det var vel vidende, at det ville blive en meget komprimeret proces efter ferien,” siger hun.

Hos Globalt Fokus er man glade for, at ministeriet udviser forståelse for den svære situation, som organisationerne og partnere står i. Sara Katrine Brandt fremhæver, at organisationerne har fået lov til at vente med designfasen i deres programmer, som er det detaljerede og dybdegående arbejde, som skal ske i tæt samarbejde med partnerne i Syd.

Det skulle have været anderledes denne gang

Da de nuværende aftaler blev indgået, kom afgørelsen i begyndelsen af juli. Det var i 2017 – altså et halvt år før aftalerne trådte i kraft. Dengang var det en udbredt holdning, at afgørelsen fra Udenrigsministeriet kom ret sent, og fra flere sider var ønsket, at det skulle ske tidligere næste gang.

Men det er altså gået lige modsat.

På sin hjemmeside beskriver Udenrigsministeriet dette års proces således:

 • Februar 2021: Invitation til afsendelse af ”Expression of interest”
 • Marts 2021: Indsendelse af ”Expression of interest”
 • April 2021: Prækvalificerede organisationer offentliggøres
 • Andet kvartal 2021 (det vil sige perioden april, maj og juni): Invitation til indsendelse af partnerskabsansøgning
 • Fjerde kvartal 2021: Offentliggørelse af nye strategiske partnere

Det har altså længe været kendt, at den endelige afgørelse først ville lande på organisationernes borde i årets sidste kvartal, men at det ender med at blive i slutningen af kvartalet, øger naturligvis presset på organisationerne og deres partnere.

En nyskabelse i 2017 var, at partnerskaberne blev sendt i udbud, og at organisationerne så at sige skulle konkurrere om at komme med. Det var under den daværende regering bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, og hvor Ulla Tørnæs (V) var udviklingsminister. Den model har den nuværende socialdemokratiske regering videreført.

Forventer svar inden jul

Organisationerne har indsendt detaljerede ansøgninger, som er blevet bedømt på en lang række parametre. I begyndelsen af december modtog de en foreløbig bedømmelse, som de så har en uge til at komme med eventuelle indsigelser til.

I Globalt Fokus forventer man endeligt svar inden juleferien, siger Sara Katrine Brandt.

I 2017 kom der 17 ansøgninger om partnerskab, og alle 17 blev godkendt.

Det drejer sig om ADRA, Børnefonden, CARE Danmark, Caritas, Danmission, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, International Media Support, Mission Øst, MS ActionAid, Oxfam IBIS, Plan Danmark, Red Barnet, Sex & Samfund, WWF samt et konsortium bestående af 3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet.

I den mellemliggende periode har Plan Danmark og Børnefonden fusioneret og hedder i dag PlanBørnefonden.

I år er 18 organisationer prækvalificeret af Udenrigsministeriet, hvilket vil sige, at de nu sidder og venter på det endelige svar fra Udenrigsministeriet. Der er ikke noget loft over, hvor mange partnerskaber, det kan ende med. Så hvis alle 18 ansøgninger bliver imødekommet, betyder det, at nogle af organisationerne vil få et lavere beløb end i den nuværende periode.

Globalnyt har været i kontakt med flere organisationer, som har indsendt ansøgninger, men ingen ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.