Oxfam IBIS dropper ”IBIS”

Slut med Oxfam IBIS. Fra tirsdag 23. maj hedder organisationen Oxfam Danmark.


Foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images
Laurits Holdt

23. maj 2023

Udviklingsorganisationen som i mange år hed Ibis, og i 2015 skiftede navn til Oxfam IBIS, har nu lagt det gamle navn helt bag sig og hedder fra i dag Oxfam Danmark.

Navneskiftet hænger sammen med en ny strategi A just and equal future (PDF), hvor Oxfam Danmark zoomer ind på fire kerneområder: Økonomisk retfærdighed, klimaretfærdighed, kvalitetsuddannelse samt humanitær hjælp og fredsopbygning, oplyser den. Strategien løber fra i år til og med 2027.

Organisationen blev stiftet 3. november 1966 som WUS, som stod for World University Students. WUS var en international studenterorganisation, der arbejdede med socialt og politisk arbejde.

I 1991 blev navnet ændret til Ibis og den danske organisation forlod WUS. 19 år senere, i 2000, blev den medlem af den europæiske sammenslutning Alliance2015. 2015 var skæringsåret for FN’s udviklingsmål, som gik forud for Verdensmålene.

Læs mere om Oxfam Danmarks historie på organisationens hjemmeside.

Da 2015 var ved at rinde ud, sagde Ibis farvel og tak, og i 2016 sluttede organisationen sig til Oxfam, der har sit udspring i Storbritannien.

Navnet er en sammentrækning af bynavnet Oxford og ordet ’famine’, og organisationens navn var oprindeligt Oxford Committee for Famine Relief. Den blev grundlagt i Oxford i 1942 og førte dengang kampagne for, at der kunne blive sendt fødevareforsyninger til sultende civile i Grækenland, der var underlagt en flådeblokade fra De allierede under Ander verdenskrig.

I 1995 blev Oxford International stiftet, og det er den organisation som Ibis meldte sig ind i. Der er i dag 21 nationale Oxfam-organisationer. Primært i vestlige lande, men også i Indien, Mexico, Brasilien, Colombia, Hong Kong, Sydafrika og Tyrkiet.

Læs mere om Oxfam International på organisationens hjemmeside.

Juridisk og praktisk betyder navneskiftet ikke noget. Organisationen har været fuldgyldig medlem af Oxfam International siden 2015. Men med navneskiftet styrker Oxfam Danmark båndene til det internationale Oxfam-fællesskab, så den i endnu højere grad kan være med til at bekæmpe ulighed verden over, skriver den.

”Vi har de seneste år opnået mange gode resultater med at forandre nogle af de strukturer, der er årsager til fattigdom og ulighed, og det har vi i særdeleshed kunnet, fordi vi er en del af en stærk alliance i Oxfam. Det samarbejde vil vi gerne styrke endnu mere,” siger Lars Koch, generalsekretær i Oxfam Danmark.

“Verden oplever lige nu et stigende antal klimakatastrofer, flere end nogensinde lever i sult, der er stigende ulighed og fattigdom. Sådan behøver det ikke at være. De store globale kriser er menneskeskabte. Vi kan og skal rette op på dem. Derfor er der mere end nogensinde brug for et stærkt Oxfam, der i tæt samarbejde og på tværs af lande arbejder for en mere lige og retfærdig fremtid for alle,” siger han videre.