PlanBørnefonden gentænker udvikling med ny impact-fond: Forventer tredobling af investering

PlanBørnefondens formand, Stine Bosse og direktør, Dorthe Petersen.


Foto: PlanBørnefonden
Morten Scriver Andersen

12. juni 2023

Sidste uge offentliggjorde PlanBørnefonden, at organisationen arbejder på at etablere en ny fond for sociale impact-investeringer. Fonden er finansieret af reservemidler sparet op over flere generationer, som blev frigivet med fusionen mellem Plan og Børnefonden i 2018.

Og nu, fem år efter, har organisationen efter eget udsagn fået “det ledelsesmæssige overskud til at anvende midlerne til at gøre en endnu større forskel for verdens fattigste børn og unge,” som Stine Bosse udtalte det ved lanceringen i sidste uge.

I en mail til Globalnyt forklarer Stine Bosse, at oprettelsen af fonden er i tråd med den udvikling vi ser i verden lige nu med flere kriser, som kalder på nye måder at mobilisere finansiering til at skabe bæredygtig udvikling på.

“Innovativ finansiering står også centralt i Danmarks udviklingspolitik, særligt på klimaområdet – hvor der er stort behov for innovative finansieringskilder og blended finance til at være med til at løse de store udfordringer, som vi står overfor,” skriver Stine Bosse.

“Der er behov for at tiltrække flere private midler til udvikling. Internationalt er der et marked for impact investment også som følge af den stigende ESG-fokus.”

Impact-investeringer kan defineres ved målrettede investeringer i virksomheder med henblik på at skabe gavnlig social eller miljømæssig effekt og samtidig skabe et økonomisk afkast.

Satser på tredobling det første år

PlanBørnefonden skyder selv 15 millioner kroner i fonden over tre år. Derudover er organisationen i gang med at tiltrække andre potentielle investorer, som kan være med. Målet er som minimum at tiltrække tre til fire gange det beløb, organisationen selv har spyttet i, allerede det første år. 

Dertil kommer samfinansiering med andre impact-investorer i specifikke projekter.

“Det her er næste generation af at udvikle samfund. For at udvikle et samfund til fremtiden er generering af arbejdspladser ekstremt vigtigt, og derfor vil vi gerne investere i virksomheder,” fortæller Stine Bosse.

Midlerne skal investeres i Plan Internationals programarbejde og dermed også indenfor organisationens traditionelle prioriteter: Jobs til unge, klima og grøn omstilling, sundhed og uddannelse – og med fokus på ligestilling og lige adgang for piger og kvinder til at få en uddannelse og et job.

Og impact-investeringer er dag heller ikke ukendt land for PlanBørnefonden, mener Stine Bosse.

“Vi har i PlanBørnefonden opbygget stærke kompetencer indenfor social impact investeringer de sidste par år, med blandt andet ansættelse af en social impact investment manager med en finansiel baggrund. De kompetencer rykker over i den nye fond, når den etableres.”

Ikke krav til afkast

Stine Bosse forsikrer om, at fonden ikke skal generere penge til PlanBørnefonden.

“Fonden skal meget gerne generere et afkast, men det kommer aldrig tilbage til PlanBørnefonden. Det skal geninvesteres af den nye fond. Når vi har lagt kapitalen, kommer der ikke noget tilbage til selve PlanBørnefonden,” forklarer hun.

“Der er ikke krav til afkast, men dygtige impact-investorer kan ligge på et afkast omkring 4 procent med pil opad.”

På spørgsmålet om hvilke mennesker og virksomheder, PlanBørnefonden satser på at tiltrække investeringer fra, lyder svaret:

“Det vil vi ikke sige mere om endnu før fonden er fuldt ud etableret, det forventer vi sker i september. Vi afventer lige nu godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, som vi forventer at få i september.”

Det er PlanBørnefondens nuværende næstformand, Charlotte Jepsen, der træder ud af bestyrelsen for at blive bestyrelsesformand i den nye fond. Charlotte Jepsen er ledende partner i CIP Fonden og kommer desuden med erfaringer fra den statslige impact investeringsfond, IFU.