Private partnerskaber: ”Vi kalder det dans med djævlen”

Panelister til Grasp. Fra venstre: Filip Engel fra Ørsted, Jonas Engberg fra COOP, Vibe Klarup fra Amnesty International Danmark og Martin Fernando fra Turning Tables.


Foto: Louise Stigsgaard
Søren Steensig

6. oktober 2022

Det gælder om at finde fælles værdier mellem civilsamfund og det private for at kæmpe max for klima og bæredygtighed. Og dem, der ikke forstår at koble viden og penge, ryger bag af dansen. Så skarpt trækker store spillere som Ørsted, Coop – Amnesty og Turning Tables de nye spilleregler op. Repræsentanter mødtes i går til Grasp festival, som Roskilde Festival, OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje i samarbejde med Civilsamfund i Udvikling, CISU står bag

De tunge erhvervsdrenge og civilsamfundsorganisationerne har det til fælles, at de tager klima-krisen meget alvorligt. De siger samstemmende, at vi skal skifte gear og samarbejde på nye måder for at engagere flere danskere på kryds og tværs.

At en civilorganisation som Amnesty samarbejder med erhvervslivet ”er den eneste vej frem,” lyder det fra Vibe Klarup, der er generalsekretær for Amnesty International Danmark. Selv hvis man i forhold til den gamle optik i civilsamfundet dermed ”får snavs på fingrene.”

Paneldeltagerne, publikum og moderator Sofie Hviid fra Klimajournalisterne ler samstemmende over det stærke udtryk – men er også klar over, at det spot on rammer den berøringsangst, der ofte hidtil har hersket mellem parterne.

”Vi har brug for civilsamfundets viden”

Men den må vi se at komme over, lyder det fra panelisterne. Filip Engel, vicepræsident for Bæredygtighed, Public Affairs, Branding og Marketing i Ørsted formulerer det således: ”Værdien for virksomheden i partnerskaber med ngo’er består i at skabe de rigtige løsninger.”

Han pointerer et eksempel, hvor Ørsted har samarbejdet med en ngo specialiseret i biodiversitet i Holland om at finde den helt rigtige løsning til at skabe et kunstigt rev med bl.a. muslinger for at genetablere den oprindelige aktivitet i forbindelse med en havkonstruktion. ”Det er den slags strategi, der kan flytte noget,” siger han.

Jonas Engberg, klimachef i COOP, er enig: ”Vi har som store virksomheder brug for civilsamfundet til at hjælpe os med code of conduct. Der er stor forandringskraft i vores værdier i virksomheder. Flere millioner mennesker arbejder indirekte for eller sammen med os i COOP kloden rundt. Den forandringskraft, vi kan have sammen med civilorganisationer, er en måde at forandre verden på. Vi ved meget om menneskerettigheder – men Amnesty ved mere.”

At hælde olie i Øresund, men bygge skoler i Afrika, dur ikke længere

Martin Fernando, CEO for Turning Tables, en ngo, der engagerer børn og unge i bl.a. Libanon, Myanmar og Kenya, er enig i det nye løsen: ”Vi kalder det dans med djævlen. Men det er en gammeldags opfattelse at tænke på hinanden som modsætninger fremfor som partnere. Mistro mellem parterne bliver overvundet dér, hvor fælles værdier trumfer den.”

Han fremhæver et eksempel, hvor Turning Tables arbejdede sammen med teleselskabet 3 som en succes, hvor det lykkedes. Morten Christiansen, CEO for 3, gik i Børsen og sagde, der var brug for flere flygtninge i arbejde til at bære velfærdssamfundet, så der er nok hænder frem over.

”Det var god branding for 3 og et vigtigt budskab, som andre CEO’er senere også gik ud med,” pointerer Martin Fernando. Men han understreger også vigtigheden af, at der er ægte fælles værdier. ”Man skal også turde vende om, hvis nogen fx udnytter en stærk markedsposition.”

Jonas Engberg, COOP, udlægger det sådan her: ”At hælde olie i Øresund, men bygge skoler i Afrika – det dur ikke længere. Tiden er løbet fra CSR på den gamle måde; at man søger aflad ved at støtte en ngo. En virksomhed skal i dag i sin grundessens være grøn – ellers eksisterer den ikke om ti år.”

Mangler fælles forum

Vibe Klarup, Amnesty, fremhæver et samarbejde mellem Amnesty og Hummel, der har været enige om værdier. ”Vi håber, de bliver mere bevidste om, hvordan de skaber varer og inspirerer andre i tekstilindustrien. Og vi håber, vi kan hjælpe hinanden. Jeg er enig i, at det har stor kraft. Det, vi har brug for, er gode, konstruktive dialoger for at turde at handle sammen. Det handler om tillid.

Martin Fernando, Turning Tables, tilføjer:

“Det er afgørende at skabe et forum med fælles spørgsmål, muligheder og en form for jobbørs for at fjerne mistilliden. Det handler om at finde fælles værdier.”