Rokade hos Global Aktion

img_3427redigeret_1
Mangeårig sekretariatsleder i Global Aktion, Morten Nielsen, står nu for kampagne og kommunikation i organisationen.
Foto: Frederik Tillitz
Laurits Holdt

22. november 2020

Morten Nielsen, der i godt 35 år har været en af de helt centrale personer i Global Aktion, er trådt et skridt tilbage i organisationen. Ifølge organisationens hjemmeside er han ikke længere sekretariatsleder, men ansvarlig for ”kampagne og kommunikation”.

Posten som sekretariatsleder er i stedet overtaget af Helle Løvstø Severinsen, som også er ansvarlig for personale og økonomi.

Globalnyt har henvendt sig til organisationens sekretariat for at få en udtalelse om ledelsesskiftet, men Helle Løvstø Severinsen skriver, at der blot er tale om en omfordeling af opgaverne i sekretariatet, og at hun ikke har mere at tilføje.

Kampen mod apartheid
Helle Løvstø Severinsen blev ansat i organisationen, som da hed Afrika Kontakt, i januar 2019 som økonomi- og projektmedarbejder. Hun har tidligere arbejdet for Operation Dagsværk, Mellemfolkeligt Samvirke og Clean Clothes Campaign.

Global Aktion blev stiftet i 1978 under navnet Sydafrika Kontakt, og dengang var kampen mod apartheid-styret i Sydafrika øverst på dagsordenen. I 1984 kom den i dag 59-årige Morten Nielsen til.

Organisationen skiller sig noget ud fra flokken af udviklings- og hjælpeorganisationer. Den er da heller ikke meget for at blive sat i samme kategori som udviklingsorganisationerne, som den ofte har kritiseret for at være for ukritiske i forhold til skiftende regeringers udviklingspolitik.

Global Aktion lægger ikke skjul på, at den er politisk og venstreorienteret. Her smælder de røde faner fortsat.

Organisationen udfører ikke selv projekter i de lande, som den er engageret i. Det lille sekretariat, der i høj grad bemandes af frivillige, står for det politiske, økonomiske og administrative arbejde og for at søge penge til projekter i samarbejde med lokale partnere, som så selv står for implementeringen i deres respektive lande.