Stabil fremgang i Globalnyt

Laurits Holdt

31. marts 2023

Året 2022 har været et godt år for Globalnyt og Foreningen Globalnyt, som ejer mediet. Det var budskabet til de fremmødte på årets generalforsamling i foreningen, som blev afholdt i Østerbrohuset i København torsdag aften.

Regnskabet viste, at der var indtægter for 2.332.676 kroner og et lille overskud på 17.833 kroner. Det betyder at foreningens egenkapital er på knap 500.000 kroner. Den største enkelte indtægtskilde er salg af annoncer, som indbragte knap 950.000 kroner. Til sammenligning var annonceindtægterne omkring 775.000 kroner i 2021.

Andre indtægter kommer fra Hermod Lannungs Fond, der bevilgede én million kroner i foråret 2022 og 500.000 kroner i foråret 2023, og innovationspuljen under mediestøtten. Herfra fik Globalnyt i efteråret 2022 en bevilling på 1,5 millioner kroner over tre år. De skal gå til et projekt, der har fokus på at nå unge, hvoraf mange er meget interesserede i verden omkring os, men mangler steder at læse om den.

Se hele årsrapporten her.

I bestyrelsens beretning lød det blandt andet:

”2022 har været et år med rivende udvikling for Globalnyt. Journalistisk har vi taget store skridt med øget kvalitet, tidssvarende design og grafik, nye formater, nye kanaler, lydstudie, podcast, og har nu en øget læserskare og rækkevidde.

Globalnyt er i dag et bæredygtigt digitalt medie uden betalingsmur, der tilbyder læserne en både bred og dyb indsigt i internationale forhold. Vi er et stærkt supplement til den danske nyhedsstrøms begrænsede dækning af verden udenfor brændpunkterne.

Vores ambition er fortsat at nære danskernes globale engagement og medborgerskab gennem journalistik, der skaber fascination og forståelse og lyst til at engagere sig.”

Læs hele beretningen her.

Valg til bestyrelsen

Der var kun ét medlem af bestyrelsen på valg. Det var kasserer Mikkel Hauschildt, som stillede op igen. Han blev genvalgt uden modkandidater.

Signe Kold Andersen, der blev valgt til suppleant ved generalforsamlingen i foråret 2022, stillede ikke op igen. Hun blev erstattet af Jessica Larsen.

Det betyder at bestyrelsen ser således ud:
Lisbet Fich, forperson
Lotte Dahlmann, næstforperson
Mikkel Hauschildt, kasserer
Helene Ellemann-Jensen
Carsten Lakner
Nimbus Poulsen
Andreas Honoré
Kim Jensen
Jessica Larsen, 1. suppleant
Ingrid Pedersen, 2. suppleant

Læs mere om bestyrelsen her.