Sydamerikansk søløvesucces giver konflikt med småfiskere

gettyimages-1175422380
En søløve ved havnen i Punta del Este i Uruguay
Foto: Claudia Beretta/Archivio Claudia Beretta/Mondadori Portfolio via Getty Images
Thomas Jazrawi

14. september 2021

En million arter af planter og dyr er på randen af udryddelse, advarede en rapport fra IPBES, Naturens Klimapanel, for et par år siden. Den kategori befinder den sydamerikanske søløve sig ikke længere i. I lang tid har den været jaget vildt, men fra den sidste del af det 20. århundrede har en indsats betydet, at bestanden er steget til et sundt niveau.

Det er imidlertid ikke alle, der glæder sig over den udvikling, viser en ny undersøgelse af forskere fra blandt andet Oxford University. Forskerne har talt med 301 småfiskere fra Chile og Peru, og en stor del af dem mener, at bestandene er blevet for store.

Rammer indtægterne
Der bliver talt meget om konflikter mellem elefanter og mennesker, når de tonstunge landdyr eksempelvis tramper bøndernes marker ned. Men der er også kamp om den trange plads, når det gælder havdyr, pointerer forskerne i den nye rapport. 

Sæler og søløver spiser de samme fisk, som småfiskerne jager, og de kan derudover ødelægge fiskenet, hvis de ved en fejl bliver fanget i dem. Det betyder ekstraudgifter for fiskerne. 

I undersøgelsen peger småfiskerne på, at deres fangst og indtægter gennemsnitligt bliver halveret af de mange store sødyr ved den sydamerikanske kyst, mens næsten ni ud af ti svarer, at de har et negativt syn på dyrene.

Verdens nationer kæmper lige nu under FN for at bremse det store tab af biodiversitet på kloden. Til maj skal de vedtage nye mål for at bevare natur og dyrearter, men undersøgelsen af søløvernes omgang med småfiskerne giver anledning til nærmere eftertanke, mener forskerne. 

“Hvis det internationale samfund er forpligtet på en aftale for natur og mennesker efter 2020, hvor både forbedringer af menneskers levevilkår og naturbevarelse bliver indfriet […] må regeringer og forskere involvere sig i disse “rodede” lokale konflikter,” siger Katrina Davis, som er professor på Oxford University og medforfatter på studiet. 

En svær balance
Den sydamerikanske søløve, som er kendt under det latinske navn Otaria flavescens, lever i kystområdet i Sydamerika – fra det nordlige Peru rundt om Argentina og til det sydlige Braslien. I dag eksisterer der ifølge IUCN’s rødliste omkring 225.000 individer. 

Selvom arten i dag er beskyttet de fleste steder, indrømmer 90 procent af de småfiskere, der indgår i studiet, at de dræber søløver for at beskytte deres fangst. 

“Vi må finde den svære balance mellem at sikre levedygtighedem for bestande af havpattedyr og at beskytte for småfiskernes levevilkår,” siger Katrina Davis. 

Forskerne har flere forslag til, hvordan man undgår konflikterne på havet. Det kan blandt andet ske ved at styre bestandene bedre, give kompensation for fangsttab og ødelagt fiskeudstyr, træning samt et skift fra fiskeri til økoturisme.