Ukraine og bistanden – sådan rammer sparekniven

Der festes i Ouagadougou, hovedstaden i Burkina Faso, efter militærkuppet den 24. januar. Nu bliver Danmarks landeprogram i det vestafrikanske land beskåret for at finde penge til modtagelsen af de ukrainske flygtninge.
Foto: Lambert Ouedraogo/Anadolu Agency via Getty Images
Laurits Holdt

24. marts 2022

Regeringen forventer, at Danmark vil modtage omkring 20.000 flygtninge fra krigen i Ukraine. Udgifterne til modtagelsen af de mange flygtninge skal findes i udviklingsbistanden, har et flertal i folketinget besluttet – på trods af højlydte protester fra flere civilsamfundsorganisationer.

Der skal i år findes godt to milliarder kroner på budgettet, hvilket svarer til omprioriteringer af knap 12 procent af den samlede bistand i år.

I dag, torsdag 24. marts, har udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) så fremlagt sin beslutning om, hvordan pengene skal findes.

Der bliver flyttet rundt på mange poster for at finde de helt præcis 2,015 milliarder kroner.

1,869 milliarder bliver fundet ved omprioriteringer, mens de resterende 146 millioner findes ved såkaldte annulleringer, der ikke er nærmere beskrevet.

Danske organisationer går fri

En del af omprioriteringerne betyder, at projekter bliver udskudt, så de først begynder i 2023 og dermed skubbes finansieringen ind på den næste finanslov. Andre er regulære beskæringer.

Der er ingen omprioriteringer på de midler, der er afsat til de danske organisationer, som har indgået et strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet. Dem er der 18 af, og tilsammen får de i år lige over 1,2 milliarder kroner.

Der skæres heller ikke i den humanitære bistand.

Sahel-regionen, der ellers har ligget højt på regeringens internationale dagsorden, skal bære en god del af omprioriteringerne. For eksempel skubbes udgifter til landeprogrammerne i Burkina Faso og Mali med henholdsvis 200 og 70 millioner, og der skæres 20 ud af 50 millioner på et freds- og stabiliseringsprojekt i regionen. I alt 290 millioner.

Men det er et andet af regeringens højt prioriterede områder, der for alvor får sparekniven at føle. Det er migrationsområdet, hvor der skal omprioriteres 480 millioner.

Her bliver udgifterne ikke blot skubbet til 2023, men decideret beskåret. Det handler om udgifter til hjemsendelse af afviste asylansøgere og fremme af det, som regeringen har valgt at betegne som et ”retfærdigt og humant asylsystem”, et bidrag til FN’s organisation for migration, IOM, bidrag til et pilotprojekt om, hvordan man fremover skal reagere på flygtningekriser samt en række indsatser i Nordafrika.

Ifølge Berlingske mener udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S), at det er ”helt ukontroversielt”, at regeringen vil anvende udviklingsmidler til at hjælpe flygtninge i Danmark.

”Hovedpointen i regeringens udviklingspolitiske strategi er, at flygtninge skal hjælpes i nærområderne. Nu er Danmark faktisk blevet et nærområde, og det er et helt særligt ansvar, der følger med det. Derfor er der ingen modsætning i, hvad der står i vores strategi, og det vi gør nu,” siger han videre til Berlingske.

Her skæres der

Der er 12 af omprioriteringerne, hvor der skæres i midlerne:

Sahel: Som følge af udviklingen i Sahel-regionen vil en ny fase af det regionale program ikke blive igangsat i indeværende år. I stedet planlægges en 1-årig forlængelse af dele af det eksisterende program.

RoHA (retfærdigt og humant asylsystem) inklusive udsendelse: De afsatte midler til udsendelse samt fremme af et såkaldt retfærdigt og humant asylsystem (RoHA) nedjusteres for 2022.

International Organisation for Migration (IOM): Et planlagt kernebidrag til IOM fastholdes, mens planlagte øremærkede bidrag i 2022 nedjusteres.

Fremtidens flygtningerespons: Beskæring af budgettet.

Øvrige nærområde og migrationsindsatser: En planlagt indsats i Nordafrika i perioden 2022-2024 med 50 millioner kroner årligt udsættes og forventes at starte i 2023.

Verdensbankens skrøbelighedsindsats: Her sløjfes et ekstraordinært bidrag.

Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF): Finansieringen nedjusteres i indeværende år. Under denne konto på årets finanslov var der blandt andet planlagt spildevandsprojekter i Pakistan og Ukraine, som ikke forventes at blive realiseret i år, men i stedet vil finansieres løbende, når de igangsættes.

Partnerskaber for bæredygtig og grøn vækst: Nedjustering af et planlagt bidrag til World Economic Forum (WEF).

Israelsk-palæstinensisk samarbejde: Budgetposten skæres helt væk, da der endnu ikke er fundet hverken partnere eller projekter.

Kina-projekter: Budgetposten skæres helt væk, da der endnu ikke er fundet hverken partnere eller projekter.

Internationale sundhedskriser: I alt var der på denne konto afsat 170 millioner kroner – heraf var 150 millioner øremærket til en Covid-19-responspulje. De resterende 20 millioner kroner var afsat til at imødekomme anmodninger om hjælpe fra andre lande i forbindelse med internationale sundhedskriser, eksempelvis til donation af værnemidler. Der skæres 18 af disse 20 millioner.

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder: Det planlagte bidrag til fonden AmplifyChange nedjusteres.

Sådan fordeles omprioriteringerne:

Tallene er angivet i millioner kroner

ProjekterAfsat på finansloven 2022Går til ukrainske flygtninge
Landeprogrammer
– Burkina Faso400200
– Mali17570
– Bangladesh100100
– Syrien og nærområder20050
Demokrati og menneskerettigheder
– Asien regionalt samarbejde *2,62,6
– Israelsk-palæstinensisk samarbejde *55
– Kina-projekter *105
Freds- og stabiliseringsfonden
– FN’s fredsopbygningsfond5050
– Sahel *5020
– Syrien og Irak regional13030
Migration
– RoHA (retfærdigt og humant asylsystem) inkl. udsendelse *300230
– International Organisation for Migration (IOM) *5025
– Fremtidens flygtningerespons *200150
– Øvrige nærområde og migrationsindsatser *7575
Andre programmer og indsatser
– Gældslettelse til Sudan7575
– Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP20075
– Verdensbankens skrøbelighedsindsats *5050
– Internationale sundhedskriser17018
– Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder *21080
– International Finance Cooperation (IFC)9090
– Projektudviklingsfacilieten5025
– Klima, konflikt og irregulær migration i Afrika200100
– Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) *400328
– Partnerskaber for bæredygtig og grøn vækst *17015
Total1868,6
* betyder at posten bliver nedjusteret og ikke blot flyttet til 2023.