Vejen til Partnerskaber for Grøn Vækst

Forfatter billede

Partnerskab er et nøgleord, når danske virksomheder skal skabe sig adgang til nye markeder for miljøteknologi. Men partnerskab er mange ting, og det er ikke ligegyldig hvilken, der skal satses på.

Spørgsmålet drøftes på en workshop – ”Vejen til Partnerskaber for Grøn Vækst” – som Danish Water Forum har arrangeret i samarbejde med Dakofa og Miljøstyrelsen for at komme nærmere på etablering af reelle partnerskaber.

Workshoppen finder sted den 19. juni hos IDA, Kalvebod Brygge 31-33.

Det hedder i indbydelsen fra Danish Water Forum til workshoppen:

”I diskussionen om, hvordan vi skal forbedre salget til BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og øvrige vækstøkonomier er der ofte fokus på partnerskaber og systemeksport, hvor man leverer samlede løsninger frem for salg af enkeltkompo-nenter, idet sidstnævnte selvsagt er meget vigtige i den samlede løsning.

DWF’s temamøde om den nye China-Europe Water Platform viste, at også når det drejer sig om at øge Danmarks muligheder på det kinesiske marked, ser mange et partnerskab som redskabet både til at trænge ind på dette marked og til at trække SMV’er med ud på de mindre tilgænglige eksportmarkeder.

Ser man på realiteterne, er formaliserede partnerskaber omkring fremme af miljøteknologi i dag dog mere hensigten end vejen til vækst for produkter inden for miljøområdet.

Formålet med denne workshop er at komme nærmere på etablering af reelle partnerskaber. Vi ønsker at åbne for en diskussion af, hvordan man skaber de rette rammer for velfungerende partnerskaber.

Er partnerne villige til at indgå i forpligtende samarbejde på nye måder? Og er man villig til at indgå et fællesskab, hvor man på kort sigt skal give noget, men på langt sigt kan vinde mere, fordi vi er fælles om at skabe store løsninger for fremtidens kunder på nye eksportmarkeder? ”

Mere om program og tilmelding i U-landsnyt.dks kalender på
http://www.u-landsnyt.dk/kalender-indhold/workshop-vejen-til-partnerskaber-gr-n-dansk-ekspor