”Verdensmålene bør være grundlag for ny regering”

iss002-375-36
FN’s verdensmål gælder for alle lande og på trods af vores relative rigdom har vi i Danmark også vores problemer med at investere tilstrækkeligt til at kunne nå målene inden 2030.
Foto: NASA
Laurits Holdt

12. juni 2019

Globalt Fokus og 92-gruppen lancerede tirsdag en rapport, hvori danske civilsamfundsorganisationer belyser Danmarks udfordringer med at skabe bæredygtig udvikling. Samtidig kommer organisationerne med anbefalinger til konkret politisk handling, der kan løse problemerne.

Essensen af rapporten er, at det på bagkant af folketingsvalget nu er på høje tid, at vi i Danmark – sammen med resten af verdens lande – står ved vores udfordringer og tager ansvar gennem politisk handling for bæredygtige løsninger.

Danmark har ondt i bæredygtigheden
”Danmark har fået et nyt folketing, og vi får snart en ny regering. Med vores rapport vil vi vise Danmarks nye politiske ledelse, at vi ikke nødvendigvis er det bæredygtige førerland, som politikere ofte betegner os som, men at vi faktisk har nogle store udfordringer med at nå verdensmålene,” siger formand for Globalt Fokus, Rasmus Stuhr Jakobsen, som til daglig er generalsekretær i hjælpeorganisationen Care.

”Men det gode er, at vi med politisk handling kan løse udfordringerne og gå forrest internationalt. Til gavn for mennesker, og miljø og klima i Danmark og ude i verden,” fortsætter Rasmus Stuhr Jakobsen

I rapporten belyses både de udfordringer, vi står med inden for Danmarks grænser, men også de områder, hvor Danmarks internationale bidrag er langt mindre end det som kan forventes, set i forhold til hvad Danmark egentlig har ansvar for og ressourcer til.

Formand i 92-gruppen, Torleif Jonasson, siger:

”Vi har i Danmark vigtige erfaringer med at opbygge et relativt velfungerende og retfærdigt velfærdssamfund. Danske organisationer viser i rapporten, at vi bør bidrage langt mere på den internationale scene med disse erfaringer.

Samtidig har vi store udfordringer, især med de mål som handler om bæredygtigt forbrug og produktion, klima, biodiversitet og vores globale fodaftryk.

Vi har et globalt ansvar for at bidrage til løsningen af alle verdensmålene, både i Danmark og gennem en stærkere international indsats. I rapporten findes en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan tage ansvar og løse disse udfordringer,” siger Torleif Jonasson videre.

Torleif Jonasson er generalsekretær i FN-forbundet.

151 anbefalinger til konkret politisk handling
Rapporten indeholder ti generelle anbefalinger til politisk handling. Der er desuden 151 anbefalinger til konkret politisk handling fordelt indenfor 16 af de 17 verdensmål og med fokus på 65 af de 169 delmål. Sammenlagt har 27 medlemsorganisationer under de to NGO-netværk og seks eksterne forfattere bidraget til anbefalingerne.

Blandt anbefalingerne er at verdensmålene bør være et bærende element i regeringsgrundlaget for den kommende regering og at ansvaret for Danmarks arbejde med verdensmålene bliver placeret hos statsministeren og ikke som hidtil splittes mellem udenrigsministeren og finansministeren.

Ligeledes i EU: Her bør verdensmålene tænkes ind i alle politikker, programmer og institutioner og ansvaret bør ligge his formanden – eller kvinde – for den nye EU-kommission, der skal udpeges i år.

Desuden, mener organisationerne, bør regeringen få en ekstern aktør til at producere en rapport om den danske fremdrift inden for verdensmålene, for det vil være mere troværdigt end at regeringen måler på sit eget arbejde.

Rapporten er skrevet af en lang række organisationer med forskellige fokusområder, men der er generel enighed om behovet for, at en ny regering skal lave en ny Handlingsplan for verdensmålene, med et stærkt fokus på centrale emner som ulighed og klimakrisen. Desuden skal der findes tilstrækkeligt finansiering til at nå Verdensmålene.

Der er med andre ord rigeligt med inspiration at hente for det nye folketing og en kommende regering til at skabe handling, der kan sikre afgørende skridt imod et bæredygtigt Danmark – og på sigt en bæredygtig verden for mennesker, miljø og klima.

Rapporten har været til høring hos det danske embedsværk i perioden den 12.-25. april 2019. Der er ikke modtaget kommenterer eller ændringsforslag i forbindelse med høringen.

Danmark klarer sig umiddelbart bedre end mange andre lande inden for en lang række både verdensmål og delmål. Men hensigten er ikke at sammenligne Danmark med andre lande, skriver organisationerne i rapporten