Vold er hverdag for kvinder og børn i Papua Ny Guinea

Laurits Holdt

KØBENHAVN, 7. marts, 2016 (Læger uden Grænser): De fleste mennesker forbinder deres hjem med tryghed. Sådan er det ikke for mange kvinder og børn i Papua Ny Guinea. For det er netop der, hvor der burde være trygt og sikkert, at langt de fleste overgreb sker.

Rystende meget vold

Papua Ny Guinea har rystende høje tal for vold og seksuelle overgreb mod kvinder og børn, og er blandt de mest voldelige lande i verden. Læger uden Grænser har netop udgivet rapporten ’Return to abuser’ (PDF, 35 sider), der cementerer problemets omfang.

”Myndighederne har lovet reformer og ændring af love for at hjælpe de ramte, men det skrider kun langsomt frem. Det har frygtelige konsekvenser, især for børnene.”

”Sårbare mindreårige, der bliver voldtaget eller tæsket i deres hjem, bliver stadig sendt retur til gerningsmanden,” siger Angelika Herb, der er chef for Læger uden Grænsers projekter i landet.

Der er dog dem, der er så heldige at finde plads i et såkaldt safe house i landet. Det er kvinder, der flygter fra voldsomme ubehageligheder:

”Min mand sagde, at siden min datter var blevet udsat for voldtægt, så ville han gøre det samme. Så voldtog han hende – foran øjnene på mig. Han spurgte, om jeg ville være med. Det afviste jeg. Jeg græd og græd. Der var ikke noget, jeg kunne stille op,” siger en anonym kvinde fra et safe house i Port Moresby.

Mangel på sikre opholdssteder

Kvinder og børn, der ønsker at forlade deres hjem, fordi de bliver udsat for vold og seksuelle overgreb, har svære vilkår. Hvis ikke deres familie eller andre i lokalmiljøet vil beskytte dem, er den sidste mulighed at flytte til et safe house.

Men der er kun seks safe house i landet. Fem af dem ligger i hovedstadsområdet og kapaciteten er meget begrænset med højst fire senge i flere af husene. Efter endt behandling er langt de fleste nødsaget til at vende tilbage til mere vold.

”Min mand har haft seks koner, og han har misbrugt dem alle. Han bankede min et år gamle baby. Jeg søgte tilflugt hos min familie, men de skyldte min mand penge, så jeg måtte tage tilbage igen," fortæller en kvinde, som er indlagt på hospitalet i hovedstaden Port Moresby.

Volden er en trussel mod udviklingen

Læger uden Grænser har arbejdet med at hjælpe ofre for seksuel vold i Papua New Guinea siden 2007. I kraft af organisationens to projekter i landet har den bidraget til at få sat de massive problemer med vold og seksuelle overgreb på dagsordenen. I dag er der en stigende erkendelse af, at volden er et nationalt problem, hvor volden mod kvinder og børn påvirker den offentlige sundhed og er en trussel mod landets udvikling.

One-Stop modellen

Organisationen arbejder ud fra en behandlingsmodel, hvor patienten kun behøver være ét sted for at modtage behandling og hjælp, den. Den tilbyder blandt andet sårpleje i forbindelse med fysisk vold, psykisk førstehjælp og forebyggelse af hiv og andre seksuelt overførte sygdomme. Hertil kommer vaccinationer for at forhindre hepatitis B og stivkrampe, og tilbud og prævention.

Fakta

Over halvdelen af de patienter Læger uden Grænser behandlede i 2014 og 2015 var under 18 år. Flertallet af dem havde været udsat for voldtægt.

Omkring 38 procent af de børn, organisationen har haft i behandling, fortæller om gentagne seksuelle overgreb.

94 procent af organisationens patienter er kvinder.