Arbejdstilsynet fortsætter sit samarbejde med kollegaer i Bangladesh

29010292884_26a8d85020_k
Samarbejdet mellem arbejdstilsynene i Bangladesh og Danmark skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet for de mange tekstilarbejdere i Bangladesh.
Foto: Solidarity Center (CC BY 2.0)
Laurits Holdt

”Samarbejdet med det danske Arbejdstilsyn giver utrolig god mening. Det bidrager til at sikre bedre arbejdsforhold for de flere end fire millioner kvinder i tekstilindustrien. Beskæftigelse og ordentlige arbejdsforhold er vigtigt for kvinders ligestilling. Samtidig bidrager samarbejdet til en mere bæredygtig vækst i tekstilindustrien,” siger ministeren.

Projektet ”Forbedring af arbejdsmiljøet for arbejdstagere i Bangladesh gennem styrkelse af Arbejdstilsynet” er en del af Danmarks myndighedssamarbejde, hvor danske myndigheder arbejder sammen med de tilsvarende myndigheder i samarbejdslandene. 

Arbejdsmiljøprojektet har indtil videre kørt i tre år, og der har været fokus på at forbedre forholdene i tekstilsektoren, hvor en stor del af det tøj, der købes i Danmark, bliver produceret. Tekstilindustrien er drivkraften for Bangladesh’ eksport til USA og Europa.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets netsted: https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2018/11/danske-myndigheder-fortsaetter-indsatsen-med-at-forbedre-arbejdsmiljoeet-i-bangladesh/

Læs mere om Danmarks myndighedssamarbejde: http://um.dk/da/danida/danida-business/myndighedssamarbejde/

Se også om tiltag i april i år i anledning af den forfærdende arbejdsulykke i Bangladesh for fem år siden, da en fabriksbygning styrtede sammen på Rana Plaza i hovedstaden Dakka og kostede over 1.100 arbejdere livet; de fleste knust under murbrokkerne – https://globalnyt.dk/content/fem-aar-efter-rana-plaza-danske-toejfirmaer-stoetter-ny-aftale-i-bangladesh

Denne katastrofe er baggrunden for den danske indsats.