Gå til hovedindhold

Mobile menu

Optakt til Danmarks eksamen i verdensmålene

I juli skal Danmark for første gang fremlægge det nationale arbejde med FNs Verdensmål i New York. Ved et arrangement tirsdag hos IDA Global Development blev den såkaldte Voluntary National Review-rapport præsenteret og ivrigt diskuteret. 

Sidsel Marie Nygaard

I Juli tager Finansminister Kristian Jensen med en delegation bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Udenrigsministeriet og diverse civile organisationer til New York for at præsentere Danmarks arbejde med FN´s verdensmål ved FN´s 2017-topmøde om bæredygtig udvikling, det såkaldte HLPF 2017 møde (High-Level Political Forum 2017).

Dette bliver Danmarks første eksamen med verdensmålene, og formålet med dette er at præsentere Danmarks indsats og lære fra andre landes arbejde med verdensmålene, der ligeledes bliver præsenteret i New York.

Som optakt til mødet i New York var der i går mulighed for at komme og høre arbejdet blive præsenteret ved et arrangement af IDA Global Development. Den overordnede præsentation af Voluntary National Review-rapporten og processen bag blev fremlagt af fuldmægtig i Finansministeriet Toke Lago von Kappelgaard.

Herefter præsenterede fuldmægtig i kontoret for udviklingspolitik og -finansiering ved Udenrigsministeriet Rebecca Anna Reichherzer, hvorledes forholdet mellem de 37 målsætninger skal indtænkes i forbindelse med udviklingssamarbejdet. Til slut fulgte afdelingsdirektør for personstatistik, Niels Ploug fra Danmarks Statistik op med at præsentere nogle af de måletekniske udfordringer, som er forbundet med at rapportere verdensmålene.

Danmarks globale engagement er nævnt i et kapitel i rapporten, og her bliver sammenspillet mellem verdensmålene og de danske indsatser fremhævet i forhold til handel og globalisering, den danske private sektors globale engagement, bred sikkerhed og forebyggelse og udviklingssamarbejde.

Der er ligeledes fokus på en god business case for danske virksomheder i forbindelse med verdensmålene. I forbindelse med udviklingssamarbejde blev det fremhævet, hvorledes verdensmålene bruges fra dansk side som platform for samarbejde med udviklingslande, og at der er udvalgt 5 verdensmål, som der fokuseres særligt på fra dansk side, hvilket bl.a. inkluderer ligestilling, energi og klima.

Præsentationen blev mødt med stor interesse og kommentarer såvel som kritiske spørgsmål fra repræsentanter fra bl.a. DIIS, Oxfam Ibis, 92-gruppen og Kvinderådet.

Blandt spørgsmålene og kommentarer var der især et fokus på større folkeoplysning omkring verdensmålene samt forslag om finansiering og såkaldte SDG-ambassadører på kommunalt plan. Et af de største kritikpunkter var, at handlingsplanen for verdensmålene er regeringens plan og kan ændres ved ny regering, hvilket kan underminere arbejdet med verdensmålene.

Rapporten præsenterer Danmarks arbejde med FN’s verdensmål med fokus på de 37 målsætninger, som regeringen har fremlagt i dens handlingsplan tilbage i april, og som har til hensigt at skulle integreres i det daglige politiske arbejde med politikker og strategier.

Rapporten inkluderer bidrag fra regeringen, civilsamfund, erhvervsliv, kommuner og regioner samt det akademiske vidensmiljø og bidrag fra Danmarks Statistik i udviklingen 2005-2015 i sammenhæng med de globale indikatorer.