Gå til hovedindhold

Mobile menu

Ulla Tørnæs: Vi skal være risikovillige

Hvad sker der nu med den danske udviklingspolitisk og humanitære strategi? Hvilke visioner har udviklingsminister Ulla Tørnæs? Hvordan vil hun omsætte strategien i praksis? Spørgsmålene var mange, da ministeren tirsdag (28.02) var på besøg hos IDA - Global Development. Svarene knapt så mange. Men ligestilling og kvinders rettigheder er klart en hjertesag.

Ulla Tørnæs (V) indfriede manges forventninger, da hun tog initiativ til en alliance af europæiske lande, der arbejder for kvinders sundhed og rettigheder, og til et brev til EU med opfordring til at sætte kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder på dagsordenen.

Udviklingsministeren  har desuden sat trumf på ved at donere 75 mio. kr. til denne dagsorden.

Hvor disse ekstra millioner skal komme fra, fortalte ministeren imidlertid ikke, da hun omtalte brevet og den højniveau-konference  ”She Decides”, som finder sted i Bruxelles på torsdag den 2. marts.

Den internationale konference har Danmark, Belgien, Sverige og Holland som værter og er kommet i stand som en reaktion på USA's genindførelse af den såkaldte Global Gag Rule.

Den betyder stop for støtte til organisationer, der yder prævention, seksualoplysning og familieplanlægning. Konferencen skal gerne skaffe midler, der kan fylde det økonomiske hul ud.

Glad for strategien

Ulla Tørnæs indledte mødet med IDA- Global Development  (tidligere Ulandsfagligt Selskab) med en gennemgang af den ny strategi ”Verden 2030. Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi”, som hun havde overtaget fikst og færdigt, men som hun er meget glad for har fastholdt et stærkt fokus på kvinders ligestilling, som er en dansk mærkesag.

Hun gentog på mødet, at det globale BNP ville blive 25% højere, hvis verdens kvinder havde lige rettigheder. En investering i kvinders lige rettigheder er sund fornuft, som hun sagde.

Hun understregede, at strategien, der er indgået af alle partier i Folketinget, med undtagelse af Enhedslisten, med sin 5-årige levetid kan sikre, at samspillet med den langsigtede bistand og den humanitære bistand ikke berøres ved eventuelt regeringsskift.

Ligeledes understregede hun nødvendigheden af prioritering. Der er 17 nye verdensmål – prioritering er åbenlyst nødvendig. Hun pegede blandt andet på, at vi står over for den største unge-generation nogensinde, og at 3 ud af 4 unge lever i et udviklingsland.

Ulla Tørnæs kunne konkludere, at når strategien nu skal rulles ud, så ”skal vi være risikovillige. Vi skal turde eksperimentere”.

Migration, jobs, klima mm

Der blev fra forsamlingen udtrykt tilfredshed med den nye strategi, men der var også mange spørgsmål, som havde fokus på

  • migration, som ministeren lovede vil blive prioriteret. Migrationen skal standses, hvor den udspringer. Unge skal kunne klare sig i deres hjemlande, have job og uddannelse. Faglig uddannelse skal prioriteres,
  • om fem år nu er nok til at opbygge bæredygtige partnerskaber,
  • omlægning af civilsamfundsstøtten. Godt med konkurrence mellem NGO’er, mener ministeren,
  • klima og energi. Tydeligere prioritering og sammenhæng med fattigdom blev efterlyst,
  • nødvendighed af jobskabelse. Partnerskaber med store virksomheder som Vestas og Grundfos kan skabe muligheder for mange jobs, sagde ministeren,
  • faglighed i bistanden. Ministeren mener den er i orden,
  • finansiering af de forskellige prioriterede områder. Ministeren løftede ingen flig for sine tanker i den retning. Kun de 75 mio. kr. til ”She Decides”. Hun sagde, det vil være naturligt at drøfte med partierne bag strategien, hvordan der skal finansieres.
     

IDA – Global Development, der har tradition for at invitere udviklingsministeren til dialog, fik løfte om, at Ulla Tørnæs gerne vil komme igen, når hun har haft mulighed for at komme ind i flere af udviklingssamarbejdets nye kringelkroge.

Verden er ikke den samme, som da hun var udviklingsminister sidst (2005-2010). Hun må være sikker på en ny invitation.