Danmarks plads ved bordet: vil forsvare international lov i Sikkerhedsrådet

Det seneste møde i FN’s Sikkerhedsråd om Israel-Hamas krigen, som de 10 valgte medlemmer stod bag.


Foto: John Lamparski/Getty Images
Kirsten Larsen

4. april 2024

For et lille land som Danmark er det vigtigt, at Folkeretten, altså international lov, bliver overholdt. Små lande har det særligt svært, hvis der overhovedet ikke er sat nogle begrænsninger for de værste udskejelser på den internationale scene. Derfor har små lande en særlig interesse i at opretholde Folkeretten.

Så når skiltet med “Denmark” for femte gang nogensinde formentlig bliver sat ved en af pladserne ved Sikkerhedsrådets runde bord til januar, så skal det handle om at følge reglerne. Vi skal stå op for FN-pagten og forsvaret for den internationale retsorden. Og herudover handler det om at prøve at finde nye veje til at få det dybt splittede råd til at fungere bedre. For de fem faste medlemmer, dem med vetoret, har svært ved at blive enige – især i de helt store spørgsmål om fred og sikkerhed, selve kernen i Sikkerhedsrådets arbejde.

Udover det helt store tværgående fokus på selve arbejdet i FN’s Sikkerhedsråd, har Danmark sat tre punkter på sin prioriteringsliste. Det er FN’s fredsoperationer, der skal tilpasses en ny tid, det er klimaforandringernes indvirken på fred og sikkerhed, der skal addresseres, og det er den berømte resolution om Kvinder, Fred og Sikkerhed, der skal implementeres. Emner, der traditionelt bliver lagt på bordet af de 10 valgte medlemmer af rådet.

Afstemningen om de næste to-årige pladser finder sted til sommer, men Danmarks plads er så godt som sikret. Derfor har Højtryk allerede nu taget hul på diskussionen af, hvad vi egentlig vil i Sikkerhedsrådet. Dagens gæst er chefrådgiver i Udenrigsministeriet, Louise Riis Andersen, der er på orlov fra Dansk Institut for Internationale Studier, hvor hun også beskæftigede sig med “De udvalgte 10”.

Lyt også til: Danmark skal være med til at vælge FN’s næste generalsekretær