En dansk forsker og Vestafrikas store jernrige

Forfatter billede

Klavs Randsborg var kendt som en dygtig formidler og blev i 1968 mag.art i arkæologi ved Københavns universitet, hvor han siden også underviste.

Få år senere blev han dr.phil. med en afhandling  om den danske bronzealder. Randsborg udvidede forskningsfeltet til det meste af verden og lagde et meget stort arbejde i arkæologiske udgravninger i Benin i Vestafrika – et efter afrikanske forhold lille land mellem Nigeria og Togo på den gamle slavekyst.

Her lykkedes det den danske forsker at give landet en hel ny forhistorie. Allerede for over 3000 år siden lå der i det nuværende Benin de største byer i Afrika uden for Egypten. Siden opstod blandt meget andet en enorm industriel jernproduktion, der senere førte til en økologisk katastrofe.

Aldrig før erkendt højkultur

I mindeord fra arkæolog Thomas Roland på vegne af familie, venner og kolleger i Berlingske hedder det herom:

“I 1997 kom en nærmest tilfældig opringning fra udenrigsministeriet til at føre Klavs ad en uforudset sti i udforskningen af Afrika. I de følgende næsten 20 år udførte Klavs således i Benin omfattende udersøgelser, der oprullede landets hidtil fuldstændig ukendte forhistorie”.

“Den omfattede bl.a. aldrig tidligere erkendte højkulturer med avanceret, næsten industriel jernproduktion af hidtil usete dimensioner fra omkring år 1000.”

“Resultaterne af de mange års arbejde er løbende fremlagt i artikler og monografier – sågar af Klavs Randsborg selv som undervisningsbog for skolebørn – men den store samlede syntese af arbejderne i Benin nåede Klavs ikke at færdiggøre”,

“Her står heldigvis Inga Merkyte, hans hustru og mangeårige jævnbyrdige medleder på projektet (der i perioder blev støttet af Danida, red.) parat til at videreføre arbejdet, så de enestående resultater får sin endelige bearbejdning og publikation”, skriver Thomas Roland i sine mindeord.

Imponerede gæster fra Europa

Senere – i 1600-tallet – lod europæiske besøgende sig begejstre over Benin-rigets højt udviklede samfundsstruktur, der var en tilbagevisning af alle fordomme om de “primitive” afrikanere, før europæerne ankom.

En hollandsk besøgende skriver imponeret om hovedstaden Udo i 1602:

“Byen virker meget stor; man kommer ind i den ad en prægtig gade, som forekommer syv eller otte gange bredere end Warmoes Straat i Amsterdam, omend den ej er brolagt; gaden går lige ud og svinger aldrig… det siges, at den er en mil lang (en gammel hollandsk mil var knap 6,5 km)”.

Se vor fyldige omtale af Randsborg, da han fyldte 70 i februar 2014, på

https://globalnyt.dk/content/randsborg-og-vestafrikas-overraskende-fortid

Klavs Randsborg blev født 28. februar 1944 og døde 13. november 2016.