Medvind for Globalnyt

8. august 2023

I det seneste års tid har vi arbejdet hårdt på at styrke økonomien i Globalnyt. Både for at skabe en mere bæredygtig forretning og for at få mulighed for at udvikle vores journalistiske produkter. Arbejdet har båret frugt, og det vil vi godt indvie jer læsere lidt i. Det er nemlig en tid med vækst og medvind for Globalnyt, som får os til at stå endnu stærkere som Danmarks førende nyhedsmedie om verden i udvikling, som vi i al beskedenhed betragter os selv som.

For nylig fik vi endelig besked om, at Globalnyt har modtaget en bevilling på 748.000 kroner til et projekt i partnerskab med Globale Gymnasier, som skal køre over to år. Midlerne kommer fra Udenrigsministeriets pulje til oplysning og engagement (OpEn).

Med projektet vil vi komme med vores bud på, hvordan man kan styrke dannelsen af unges globale medborgerskab. Sammen med gymnasierne vil vi udvikle nogle undervisningsforløb, der (håber vi) vil give de unge appetit på at opsøge nyheder fra den store verden og søge viden om globale udfordringer og løsninger. På den måde mener vi, at vi kan være med til at styrke den demokratiske samtale i samfundet og opbakningen til Danmarks internationale engagement. Samtidig skærper vi vores egen evne til at nå unge med vores journalistik om globale anliggender.

Vores arbejde med at komme bredere ud er ikke nyt. Men ideen til dette projekt fik vi efter at have læst, at mange – ja næsten halvdelen – af Danmarks unge udelukkende får deres nyheder fra sociale medier, og at de særligt søger nyheder, som bliver formidlet på nye måder, har holdning og samtidig inspirerer dem til at gøre verden bedre. Vi læste også, at op mod en femtedel af danskerne er trætte af at få serveret de samme negative historier igen og igen, og at de derfor vælger nyhederne fra.

Vi påstår ikke, at vi har svarene på de udfordringer klar i skuffen. Men siden Globalnyt begyndte for 20 år siden, har det været vores mantra at formidle nyheder, som ellers ikke får så meget plads i mediebilledet, historier der tilbyder variation og ikke mindst fascination. Så vi synes, vi er med til at skabe større bredde og flere nuancer i mediebilledet.

Gymnasieleverne fra Globale Gymnasier får også mulighed for at fortælle os, hvad det er for en slags globale nyhedshistorier, de gerne vil have, blandt andet på en to-dages camp, som vi afholder sammen i september. Vi beretter fra begivenheden – og også fra den dialog, vi får med unge i vores telt på Ungdommens Folkemøde den 6.-7. september – på alle vores kanaler.

Mere stof fra Mellemøsten og Nordafrika

I forsommeren fik vi også positivt svar på en ansøgning til Dansk-Arabisk Partnerskabsprograms nye kommunikationsfond.

Det betyder, at vi herfra får 362.000 kroner til en artikelserie om unge i Egypten og Tunesien, som gør brug af deres telefoner og internettets mange muligheder i deres kamp for mere personlig frihed.

Det er en generation, som er vokset op efter at det arabiske forår først skabte håb om mere demokrati og frihed og siden udviklede sig mod endnu mere undertrykkende regimer og voldsomme borgerkrige i regionen.

Vi går i gang med at producere artikelserien i november, så din vinter kan blive oplyst med spændende historier fra Mellemøsten.

Det økonomiske fundament

Det økonomiske fundament under Globalnyt er indtægterne fra annoncerne, som du møder i nyhedsbrevet og her på siden. En anden del af vores indkomst kommer fra medlemmer af Foreningen Globalnyt og fra donationer fra læserne.

Medlemmerne betyder, at vi kan fungere som en almennyttig forening og det folkeoplysende element er fuldstændigt afgørende for vores eksistens. Vi tror nemlig ikke på, at oplysning om verden og om Danmarks internationale engagement skal ligge bag en betalingsmur. Hvis du er fast læser og ikke tidligere har overvejet betydningen af Foreningen Globalnyt, så lader vi lige denne sætning stå og håber, den vil motivere dig til at blive medlem.

Globalnyt modtager også mediestøtte fra staten ligesom mange andre medier gør det. Fra Medienævnet fik vi desuden en bevilling fra den særlige innovationspulje i efteråret 2022. Det betyder, at vi får 500.000 om året i tre år til at udvikle vores journalistik og særligt vores indsats for at få flere yngre læsere.

Endelig fik vi i foråret en bevilling fra Hermod Lannungs Fond til at fortsætte vores stærke dækning af FNs rolle og indsats i verden.

Hvis du vil læse mere om Globalnyts økonomi, så kan du finde detaljerne i vores årsrapporter her.

Nye medarbejdere

Tilbage til journalistikken og dem, der står for den. Dem er der nemlig kommet nogle nye af på redaktionen.

Vi har fået en ny kollega, Stine Uldbjerg Hansen, som skal være hos i efteråret, mens andre holder orlov. Vi har også fået to nye praktikanter, Anna Regine Irgens Bromann og Frederikke Lindum Trolle-Christensen, der kommer til at indgå i vores journalistiske stab. Og så har vi fået Olivia Koch-Nielsen ombord til at udvikle og holde styr på vores kanaler på de sociale medier. Se hele Globalnyts stab her.

Med så mange nye folk er en af efterårssæsonens første opgaver at få fat i et par skriveborde og skrivebordsstole ekstra.