“Økomord” kan blive ny sag for Den Internationale Straffedomstol

international_criminal_court_building_2016_in_the_hague
Den Internationale Straffedomstol i Haag.
Foto: OSeveno/CC BY-SA 4.0
Thomas Jazrawi

28. juni 2021

Skal Den Internationale Straffedomstol (ICC) behandle ødelæggelse af miljø og natur? Det er et spørgsmål, som medlemslandene nu skal tage stilling til.

Der er dermed mulighed for, at økomord – eller ecocide, som er den engelske betegnelse – kan blive en femte form for forbrydelser, som domstolen skal behandle, da den på nuværende tidspunkt er begrænset til at tage sig af krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, folkemord og aggression. 

I første omgang har et ekspertpanel af jurister udarbejdet en konkret definition af økomord, som netop er blevet offentliggjort. 

“[Ø]komord betyder ulovlige eller hensynsløse handlinger begået med viden om, at der er en væsentlig sandsynlighed for alvorlig og enten omfattende eller langvarig miljøskade, som forårsages af disse handlinger,” lyder den

Definitionen er tiltænkt Rom-statutten, der er grundlaget for ICC’s virke. I første omgang skal ICC’s medlemslande diskutere, om det er et emne, som domstolen skal tage op, før det endeligt kan godkendes. Selvom initiativet har fået opbakning fra flere kanter, er det bestemt ikke sikkert, at idéen bliver til virkelighed.

Små østater har fået økomord på dagsordenen
Det er særligt små østater, der har fået økomord på dagsordenen i ICC. I 2019 foreslog Vanuatu, at domstolen påtager sig at retsforfølge ødelæggelse af miljø. 

“[E]n tilføjelse til Rom-statutten kunne kriminalisere handlinger, der svarer til økomord. Vi mener, at denne radikale idé fortjener en seriøs debat i lyset af de seneste videnskabelige beviser, som viser, at klimaforandringer udgør en eksistentiel trussel mod civilisationer,” lød det fra John H. Licht, Vanuatus ambassadør i EU, til en forsamling under ICC. 

Forslaget blev støttet af andre ønationer som Maldiverne, Tuvalu og Kiribati. Der er ligeledes andre prominente figurer, som bakker op om at kriminalisere økomord. Det gælder eksempelvis paven og den franske præsident, Emanuel Macron

I EU-parlamentet har man godkendt en rapport, som anbefaler EU-kommissionen at undersøge mulighederne for at inddrage økomord i EU’s love og diplomati samt at promovere en styrket indsats mod miljømæssig kriminalitet internationalt. 

“Det er et paradigmeskifte. Revolutioner er nogle gange stille. Økomord er den mest alvorlige form for miljøkriminalitet. De bliver hovedsagligt begået uden for vores grænser af aktører, der kan være europæiske eller endda franske, og de bliver ikke straffet,” fortæller Marie Toussaint, der har kæmpet for formuleringen som medlem af EU-parlamentet for den grønne gruppe, til Politico

Lang vej endnu
Det er ikke første gang, at en inddragelse af økomord i ICC’s jurisditktion bliver diskuteret. Den tidligere og nu afdøde svenske statsminister, Oluf Palme, talte om at anerkende økomord som en alvorlig forbrydelse i 1970’erne. I 1998 var der diskussioner om at inkludere betegnelsen i Rom-statutten, skriver The Guardian

Men der er et stykke vej fra det nuværende forslag til den første sag om økomord ved ICC. I hvert fald ifølge Maud Sarlieve, som arbejder med jura inden for menneskerettigheder og kriminalitet og er lektor ved universitetet Paris Nanterre. 

Hele proceduren for at godkende en ændring i Rom-statutten er yderst kompleks, skriver hun i en kommentar. Først skal der forhandles om udkastet, indtil man bliver enige om en endelig tekst. Godkendelse kræver et flertal på to tredjedele af de 123 medlemslande i ICC. Hun forventer modstand fra medlemslande, hvis økonomier er meget afhængig af at gøre indhug i naturen, samt fra stormagter som Indien, Kina og USA, der ikke har tilsluttet sig ICC. 

Kampagnen Stop Ecocide er til gengæld begejstret for udviklingen. Den har i mange år kæmpet for at gøre økomord til en international forbrydelse, som kan retsforfølges af ICC. 

“Beskyttelse af fremtidigt liv på Jorden betyder, at den store globale ødelæggelse af økosystemer må stoppes. Vi kalder denne alvorlige ødelæggelse af økosystemer for økomord. Og lige nu bliver ingen gjort ansvarlige for den. Det er tid til at ændre reglerne. Det er tid til at gøre økomord til en international forbrydelse,” skriver kampagnen på sin hjemmeside