Olie vinder over regnskoven i Ecuador

Radu

16. august 2013

Fredag morgen kl. 4:00 dansk tid meddelte Ecuadors præsident Rafael Correa, at han opgiver at redde regionens største nationalpark, Yasuni, og skrider til udvinding af olie på grund af “manglende opbakning fra det internationale samfund”.

Det skriver solidaritets- og bistandsorganisationen IBIS i en pressemeddelelse fredag.

Beslutningen er truffet, fordi det internationale samfund har undladt at bakke op om det såkaldte Yasuni-initiativ, som præsidenten med støtte fra NGOer og miljøfolk over hele verden lancerede i 2007.

Yasuni-initiativet havde til formål at lade 846 mio. tønder tung råolie forblive i jorden under et af verdens mest sårbare regnskovsområder og dermed forhindre udledning af mindst 400 mio. ton CO2 til atmosfæren, samt bremse udledning af andre 800 mio. ton CO2 fra afskovning.

Som kompensation for den manglende olieindtægt skulle det internationale samfund bidrage med 3,6 milliarder dollar over 15 år – hvilket angives at svare til halvdelen af, hvad landet vil få i skatteindtægter, hvis olien udvindes.

Modellen er fra flere sider blevet karakteriseret som en højst innovativ klimamodel, der kunne bidrage til at imødegå de globale klimaforandringer.

Men på fem år er der kun kommet tilsagn om en brøkdel af beløbet, og derfor besluttede præsidenten altså at give op.

”Det er en katastrofe. Mange mennesker både i Ecuador og internationalt har knyttet store forhåbninger til Yasuni Initiativet,” siger Stine Krøijer, politisk rådgiver i IBIS, der har fulgt sagen i flere år.

Uinteresseret klimaminister

I Danmark har IBIS siden 2011 arbejdet for, at Danmark skulle bakke op om Yasuni Initiativet med et bidrag fra den danske klimapulje. Det er bl.a. foregået gennem online kampagnen “Jeg er Yasuni”.

”Vi har desværre oplevet stor tøven fra dansk side, selv om vi flere gange har rejst sagen over for Klimaministeren (den radikale Martin Lidegaard). Hvis regeringen mener sine klimamålsætninger alvorligt, må den også agere internationalt. Og den skal gøre det nu, hvis der skal være håb for at redde Yasuni,” siger Stine Krøijer.

Indtægterne fra Yasuni-initiativet skulle ifølge planen gå til at finansiere en national, helhedsorienteret strategi for bæredygtig udvikling, projekter indenfor vedvarende energi, genskovning og naturbeskyttelse samt social udvikling.

Yasuní Initiativet repræsenterer således en ny model, der forsøger at undgå de enorme skader, olieudvinding forårsager i tropisk regnskov, vurderer IBIS.

Skatkammer af dyr og planter

Yasuní omfatter et område på 982.000 hektar.

Forskere fra hele verden har karakteriseret det som et af de områder på kloden med den største biologiske mangfoldighed og UNESCO har udnævnt Yasuní som world biosphere reserve på grund af den høje koncentration af plante- og dyrearter.

Yasuní er hjemsted for tagaeri og taromenane indianere, de sidste to indfødte folk i Ecuador, der har valgt at leve i såkaldt frivillig isolation fra det omkringliggende samfund.

Manden bag initiativet, den venstreorienterede Rafael Correa (50), har været præsident i landet på Sydamerikas vestkyst siden januar 2007 og blev genvalgt til endnu fire år i februar.

Fakta om Yasuni-initiativet: www.jegeryasuni.dk