OpEn slog en åben dør ind

De støttede projekter dækker tilsammen mange forskellige lande og verdensdele.


Foto: OpEns årsrapport.
Laurits Holdt

23. august 2023

”Den nye OpEn-pulje blæst bagover af ansøgninger” og “Fortsat massiv interesse for den nye OpEn-pulje”. Sådan har et par af overskrifterne lydt på Globalnyts hidtidige omtaler af Udenrigsministeriets nye oplysnings- og engagementspulje, OpEn, der efter lang forberedelsestid åbnede for de første ansøgninger i efteråret 2022.

Nu er den første årsberetning klar fra organisationerne, der vandt udbuddet med at forvalte puljen, Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Fonden Roskilde Festival. Den er på hele 32 sider og kommer vidt omkring. Årsberetningen nøjes ikke med at sætte tal på den overvældende interesse, puljen blev mødt med allerede det første år, men fortæller også om en række andre aktiviteter, der vidner om, at forvalterne har ambitioner, der rækker ud over ’bare’ at bevilge tilskud.

Allerede i startåret kom der fuld gang i de andre og nye aktiviteter, puljen også skal stå for. Det gælder de såkaldte ’programunderstøttende aktiviteter’, der blandt andet har til formål at skabe nye partnerskaber på tværs af civilsamfundsorganisationer, medier, undervisere og andre interesserede, at etablere netværk og tilbyde kapacitetsudvikling. Alt sammen med det formål at styrke kommunikationen til danskere om globale forhold og Verdensmålene.

Puljen har 20,5 millioner kroner til fordeling hvert år. Det var også tilfældet i 2022, selv om man kun kunne nå at gennemføre en enkelt ansøgningsrunde med frist i oktober. Her blev det til hele 93 ansøgninger fra 86 forskellige aktører. Ansøgningerne løb samlet op i 70,3 millioner, og det betød, at der måtte gives afslag til 18 støtteværdige ansøgninger på i alt 21.6 millioner. 30 ansøgere fik bevilget støtte.

De tal har tidligere været fremme, men årsberetningen har kigget dybere i tallene og kan blandt andet – med tydelig tilfredshed – fortælle, at et af mest bemærkelsesværdige resultater i år ét var, at puljen modtog ansøgninger fra mange forskellige aktører og dermed nåede bredt ud. Det var også en tydelig tendens til, at ansøgerne gerne vil arbejde i partnerskaber, ofte sammen med flere partnere og gerne med andre typer aktører end dem selv. Samtidig blev der i projekterne anvendt mange stærke, kreative metoder, ligesom de tilsammen dækker mange forskellige lande og verdensdele.

Forvalter har betrådt nyt land

”Med OpEn ville Udenrigsministeriet skabe fundamentet for nye partnerskaber, og i det konsortium, der forvalter puljen, har vi selv betrådt nyt land med partnerskabet mellem en civilsamfundsorganisation, en fond/festival, en socialøkonomisk- og en dokumentarvirksomhed,” siger Jeef Bech, sekretariatsleder i CISU og styregruppemedlem for OpEn:

”Vi mærker allerede nu, at CISU og Fonden Roskilde Festival supplerer hinanden godt, og at vores øvrige partnere, DeltagerDanmark og The Whys faglige ekspertise, bidrager til at løfte niveauet for både selve puljen og de programunderstøttende aktiviteter. Det samme ser vi i de projekter, puljen har støttet i 2022. Også her tegner sig et billede af partnerskaber, hvor partnerne komplimenterer hinanden, og projekterne styrkes.”

Når de unge og ’de neutrale’

Årsberetningen noterer også, at mange projekter har fokus på unge som målgruppe, og at mange gør sig nye tanker om at nå den store målgruppe, der fra starten var særlig vigtig for OpEn, nemlig ’de neutrale’. Det er en gruppe, der defineres som ”folk, der ikke interesserer sig for, ikke har særligt kendskab til eller ikke har taget stilling til global udvikling” og derfor er særligt vanskelig at nå.

Mindre positivt er det, at stemmer fra Syd tilsyneladende ikke fylder så meget blandt førsteårs-ansøgerne: Kun fire af de bevilgede projekter har formelt en samarbejdspartner i et udviklingsland. Der er dog flere projekter, der samarbejder med aktører fra udviklingslande, men på mere løs basis. Men på dét punkt vil puljeforvalterne gerne se forbedringer.

Travlt 2022

I alt råder OpEn årligt over 25 millioner kroner. Heraf er de 20,5 millioner kroner afsat til bevillinger til projekter og formidlingslegater, 1½ million til administration og de resterende 3 millioner kroner til de ’programunderstøttende aktiviteter’. Det er en nyskabelse i forhold til Danidas gamle oplysningspulje, og pengene er i 2022 blandt andet brugt til at holde flere lanceringsmøder for puljen rundt omkring i landet, til kurser og til et større arrangement i september, OpEn x GRASP.

GRASP er en vidensfestival og konference, der arrangeres af Roskilde Festival, og den blev i 2022 for første gang afviklet i samarbejde med OpEn. Som det hedder i beretningen var ”eventet et tværfagligt konferenceformat, som henvendte sig til et fagligt, professionelt publikum og til studerende med interesse for oplysning og engagement om global udvikling.” Og det bød på oplæg, paneldebatter, kunst og koncerter.

Fuld fart på også i 2023

”Det høje aktivitetsniveau er fortsat i 2023, hvor vi ser frem til at se OpEn-projekterne folde sig endnu mere ud og gøre hinanden stærkere igennem OpEns faglige netværk, det årlige, faglige OpEn-event på GRASP og på folkemøder. Vi glæder os også til at videreudvikle puljen i 2023 og til at vise den fulde palette af OpEns programunderstøttende aktiviteter,” siger Jeef Bech.

Som tidligere beskrevet i Globaltnyt er den store ansøgerinteresse for OpEn usvækket i 2023. I forårsrunden i april 2023 modtog puljen 106 ansøgninger for i alt cirka 70,2 millioner kroner. Det var næsten fire gange så meget som de 17,8 millioner kr., der var til rådighed. Det betød, at 38 projekter fik støtte, mens man måtte give afslag til 30 støtteværdige ansøgninger til i alt lidt over 32 millioner kroner. Næste ansøgningsfrist til OpEn er 11. oktober, hvor der kun kan søges op til 200.000 kroner. Til den runde er der cirka to millioner kroner til fordeling.

Hele OpEn’s 2022-årsberetning med masser af yderligere informationer, en komplet liste over alle 2022-modtagere og adskillige udførlige faktabokse om enkeltprojekter kan findes her.