Spænding om nyt Udviklingspolitisk Råd

uganda_fix
Professor Anne Mette Kjær, som her ses under et besøg hos en mælkeproducent i Mbarara-området i Uganda, har mulighed for at fortsætte i Udviklingspolitisk Råd endnu en periode.
Foto: Privatfoto
Laurits Holdt

15. november 2022

”Jeg kan sagtens forestille mig, at Rådet kan være med til at sparke mere liv i den offentlige debat om udviklingsbistanden.” Sådan lød det bl.a. i et interview i Globalnyt i maj 2020 med den dengang nyudpegede formand for Udviklingspolitisk Råd, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Anne Mette Kjær. Og hun fortsatte: ”Jeg vil gerne være med til at gøre rådet til et kraftcenter for en mere kritisk debat på det strategiske niveau om, hvordan vi bedst bruger den danske udviklingsbistand.”

Anne Mette Kjær blev personligt udpeget til formandsposten af daværende udviklingsminister Rasmus Prehn (S), og rådet har – med hende i spidsen – bidraget til at kaste et kritisk lys på det danske udviklingssamarbejde som flere gange refereret i Globalnyt, der blandt andet har omtalt rådets advarsel i 2021 til Danida imod at ’greenwashe’ dansk bistand og senest rådets kritik af det planlagte bistandssamarbejde med Kosovo og en for hurtig udfasning af den danske bistand til Bangladesh.

Læs også: Kontroversielt udviklingssamarbejde med Kosovo er godkendt

Når Danmark på et eller andet tidspunkt har fået en ny regering og – måske – udviklingsminister, bliver en af ministerens første opgaver at udpege et nyt Udviklingspolitisk Råd. Det nuværende råds treårige periode udløber nemlig med udgangen af 2022.

Loft på to perioder medfører udskiftninger

Rådet har formelt til opgave ”at yde strategisk og faglig rådgivning om udviklingssamarbejdet til den for udviklingssamarbejdet ansvarlige minister.” Ministeren er, som Kosovo-sagen illustrerer, dog ikke forpligtet til at følge rådets anbefalinger. Medlemmerne kan maksimalt sidde i to perioder à tre år, og dét betyder, at rådet skal sige farvel til tre medlemmer, der ikke alene er de mest erfarne i rådet, men også blandt de mest kendte i det danske udviklingsmiljø, nemlig seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Lars Engberg-Pedersen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen, og generalsekretær i CARE Danmark, Rasmus Stuhr Jakobsen.

Anne Mette Kjær, derimod, har i denne omgang kun været medlem af rådet i én periode og kan altså genudnævnes, som det også skete for de fleste af hendes forgængere på formandsposten i rådet – og før dét, Danidas styrelse.

Syv medlemmer kan fortsætte

Udover formanden kan syv af de nuværende medlemmer af rådet udnævnes til en periode mere. Det er:

  • International chef Jarl Krausing, Concito (nuværende næstformand)
  • International chef Marie Engberg Helmstedt, Dansk Ungdoms Fællesråd
  • Vicepræsident Bente Sorgenfrey, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Fagleder Marie Gad, Dansk Industri
  • Internationaliseringschef Jens Kvorning, SMVdanmark
  • Afdelingsleder Kenneth Lindhardt Madsen, Landbrug & Fødevarer
  • Privat konsulent Morten Lisborg, Migration Management Advice

De menige medlemmer af rådet bliver formelt udpeget af ministeren, men efter indstilling fra blandt andet erhvervsorganisationer og virksomheder, fagbevægelsen, civilsamfundsorganisationer og forskningsverdenen. Der er allerede gået besked ud fra ministeriet for at indhente indstillinger, så de ligger klar, når en ny regering og udviklingsminister er på plads.

Flere rådsmøder aflyst

Valget den 1. november har i øvrigt ført til, at rådet foreløbigt har måttet aflyse to møder, den 13. og den 27. oktober. Næste møde er berammet til den 24. november, men også dét aflyses, hvis en ny regering ikke er på plads. Det kan betyde, at det nuværende råd allerede har holdt sit sidste møde.