Syriske flygtninge i nabolandene er ludfattige

syriske_flygtninge_idlib_freedom_house
En familie forlader sit hjem i byen Idlib i det nordlige Syrien, efter huset blev ramt af en granat.
Foto: Freedom House (arkiv)
Forfatter billede

11 millioner syrere, svarende til halvdelen af landets befolkning før krigen, er på flugt, langt de fleste af dem inden for landets egne grænser.

Men omkring 4,4 millioner mennesker er registreret som flygtninge i andre lande. De fleste af dem befinder sig i nabolande som Libanon, Tyrkiet og Jordan, mens andre har begivet sig mod Europa.

Mange har været tvunget til at efterlade, hvad de havde af værdier i form af ejendom m.m. for med kort varsel at rejse i sikkerhed i nabolandene.

En nylig rapport fra Verdensbanken forsøger at kortlægge fattigdom blandt syriske flygtninge, som befinder sig i Libanon og Jordan, og det er ikke opløftende læsning.

Ifølge Verdensbankens undersøgelse er syv ud af 10 syriske flygtninge fattige, når man vurderer det ud fra den målestok, UNHCR bruger til at bestemme, om flygtninge skal have kontanthjælp til mad og andre fornødenheder.

Hvis man måler ud fra de fattigdomsgrænser, der bruges til at definere fattigdom i henholdsvis Libanon og Jordan, er billedet endnu mere dystert. Med den målestok falder næsten ni ud af 10 syriske flygtninge under fattigdomsgrænsen.

Kun omkring 12 procent af de syriske flygtninge, der indgik i undersøgelsen i Jordan, betegnes ikke som fattige.

Sårbare på flere områder

Langt de fleste flygtninge i nabolandene har heller ikke udsigt til at blive selvforsørgende inden for den nærmeste fremtid, vurderer Verdensbanken i rapporten, der udkom lige inden jul – netop som diskussionerne rasede i Danmark om, hvilke værdigenstande der skal tages fra de syriske flygtninge, der kommer hertil.

Rapporten viser endvidere, at flygtningene er sårbare på en række områder – ud over de følelsesmæssige chok efter at have haft traumatiserende oplevelser i Syrien.

Over halvdelen (55 procent) mangler mad eller risikerer at komme til at mangle.

Find rapporten her