Udenrigsministeriet genåbner lukket sekretariat efter kritik

Udenrigsministeriet ved Københavns havn.


Foto: Jørgen Skytte
Laurits Holdt

25. november 2023

I forrige uge var det den tidligere S-regerings beslutning om at lukke den danske ambassade i Tanzania i 2024, der blev annulleret som led i den nuværende SVM-regerings beslutning om at tilføre den danske udenrigstjeneste flere ressourcer. Og nu tegner det første billede sig af, hvordan regeringen vil bruge de ekstra ressourcer til udenrigstjenesten ’hjemme’ i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads.

Planen er at åbne fire nye kontorer: Et kontor for geopolitik, et kontor for økonomisk sikkerhed, et ’UM Akademi’ og så altså et sekretariat for myndighedssamarbejde. Globalnyt har spurgt Udenrigsministeriet om baggrunden for det nye tiltag og fået følgende, kortfattede svar: ”Der oprettes fire nye enheder fra midt januar 2024 for at styrke indsatsen på særligt højt prioriterede områder og sikre samtænkning og inddragelse af alle relevante aktører og kompetencer.”

Så vidt Globalnyt erfarer, er ideen med dette nye UM Akademi at styrke den faglighed – herunder sprogkundskaber – hos UM-ansatte, der har været under stærkt pres under de foregående 20 års nedskæringer i bemandingen i ministeriet.

Sekretariat genoplives

Som tidligere beskrevet i Globalnyt var der indtil 2021 et sekretariat for myndighedssamarbejde i Udenrigsministeriet. Det blev oprettet i 2015 samtidig med, at myndighedssamarbejderne blev søsat som et helt nyt værktøj i udviklingssamarbejdet. Sekretariatets fire ansatte havde til opgave at holde styr på de mange forskellige samarbejder, danske ministerier, styrelser, kommuner og offentlige myndigheder indgik i forskellige lande. Men i 2021 blev sekretariatet – i al stilfærdighed – lukket. Tanken var, at samarbejderne kunne køres af de direkte involverede myndigheder, og at Udenrigsministeriets afdeling for Grønt Diplomati og Klima kunne nøjes med at ”varetage en tværgående koordination af myndighedssamarbejderne,” som det lød i et skriftligt svar til Globalnyt.

Behov for mere udvikling i myndighedssamarbejderne

Beslutningen om at nedlægge sekretariatet blev truffet på trods af, at en evaluering i 2020 af myndighedssamarbejderne fremhævede sekretariatets positive betydning: ”Myndighedssamarbejderne koordineres af et sekretariat i Udenrigsministeriet med fire ansatte, og de gør det godt.” Og: ”Danske myndigheder værdsætter den støtte, de får fra sekretariatet, og den fleksibilitet, sekretariatet udviser.”

For en måned siden kom en ny evaluering, denne gang af Danmarks støtte til privatsektorudvikling, og den pegede på, at nedlæggelsen af sekretariatet har haft negative konsekvenser for muligheden for at bringe myndighedssamarbejder i spil i fattige og skrøbelige lande:

”Myndighedssamarbejdet involverer andre ministerier, som kan have andre dagsordener, og uden sekretariatet er det ifølge evalueringen i højere grad interessenter fra de forskellige sektorer, der afgør prioriteringen af indsatserne. Det har medført, at der i praksis lægges større vægt på mellemindkomstlande, hvilket svækker ikke blot udbredelsen af myndighedssamarbejde i fattige og skrøbelige lande, men også Udenrigsministeriets muligheder for at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser,” hed det i det danske resumé af evalueringen.

Også kritik fra Udviklingspolitisk Råd

Netop dét faktum, at langt de fleste af de samarbejder, der bliver etableret mellem danske og udenlandske myndigheder, sker med myndigheder i mellemindkomstlande, er også flere gange blevet kritiseret af Udviklingspolitisk Råd, der har til opgave at rådgive den siddende udviklingsminister. Myndighedssamarbejderne nemlig finansieres af udviklingsbistanden, og så duer det ikke, at der stort set ikke er myndighedssamarbejder i de fattigste og skrøbelige lande, har det lydt fra Rådet.

Om retableringen af sekretariatet i Udenrigsministeriet kan ændre på det, må tiden vise.