Gå til hovedindhold

Mobile menu

JOB:
DMRU søger projektkonsulent og partnerskabskonsulent

Annoncør

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Ansøgningsfrist

Søndag, 20. maj 2018 - 23:55

 

Projektkonsulent og partnerskabskonsulent

 

 

Vil du bruge dine internationale og udviklingsfaglige kompetencer og erfaring til gavn for udviklingsarbejdet blandt kirker og kirkelige organisationer, som arbejder i verdens fattigste lande? Kunne du tænke dig at arbejde i sekretariatet for en paraplyorganisation med 32 danske medlemsorganisationer, 11 ansatte og to puljebevillinger fra Udenrigsministeriet?

 

DMRU søger to erfarne konsulenter. En projektkonsulent med fokus på rådgivning og forvaltning af medlemsorganisationernes civilsamfundsprojekter, især i Afrika og Asien, samt en partnerskabskonsulent / global fundraiser med fokus på at afsøge alternative finansieringsmuligheder for medlemmerne uden for DMRUs nuværende puljebevillinger, som er finansieret af Danida.

 

 

Projektkonsulent i DMRU

 

DMRU søger en projektkonsulent med fokus på rådgivning og forvaltning af medlemsorganisationernes civilsamfundsprojekter, især i Afrika og Asien.

 

 

Opgaver

 • Faglig rådgivning og kapacitetsudvikling af medlems- og partnerorganisationer
 • Screening af ansøgninger og udarbejdelse af indstillinger til bevillingsudvalg
 • Udarbejdelse af projektaftaler, rapporterings- og regnskabsskemaer mv.
 • Monitorering af og tilsyn med igangværende projekter, herunder deltagelse i reviews og evalueringer (en del rejseaktivitet må forventes)
 • Økonomistyring og budgetkontrol samt rapportering og regnskabsberetning til donor
 • Bidrage til tværgående læringsopsamling, metode- og strategiudvikling samt puljeforvaltning

 

Forventede kvalifikationer og kompetencer

 • Relevant faglig uddannelse og minimum fem års arbejdserfaring, gerne fra udstationering
 • Solide erfaringer med udfærdigelse og vurdering af projektansøgninger (LFA, forandringsteori, deltagerstyrede tilgange mv.) blandt civilsamfundsorganisationer.
 • Kendskab til kirkeligt arbejde samt trosbaserede organisationers rolle i udviklingsarbejdet
 • Solide engelskkundskaber. Kendskab til fransk en fordel.
 • Evne til at arbejde selvstændigt kombineret med gode samarbejds- og formidlingsevner, også i en interkulturel kontekst
 • Gode analytiske evner, systematisk arbejdsform og i stand til at bevare overblikket i pressede situationer.

 

Vi tilbyder

 • Begge stillinger er på 37 timer om ugen.
 • Stillingen som projektkonsulent er en fastansættelse.
 • Tiltrædelse 1. juli 2018
 • Løn efter aftale
 • Gode kollegiale relationer i et udfordrende miljø med muligheder for personlig udvikling

 

Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til Sekretariatschef, Peter Blum Samuelsen tlf.: 8172 4001, [email protected] og Puljekoordinator, Kristine Kaaber Pors tlf.: 8172 4003, [email protected], Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

 

Ansøgning vedlagt CV sendes til ovenstående mailadresser.

 

Ansøgningsfrist: 20. maj 2018. Du vil den 23. maj få at vide, om du er indkaldt til ansættelsessamtale, som vil finde sted fredag den 25. maj på DMRUs sekretariat.

 

 

Partnerskabskonsulent / global fundraiser

 

DMRU søger en partnerskabskonsulent / global fundraiser med fokus på at afsøge alternative finansieringsmuligheder for medlemmerne uden for DMRUs nuværende puljebevillinger, som er finansieret af Danida.

 

Partnerskabskonsulenten vil have til opgave i samarbejde med projektkonsulenter og andre kollegaer på sekretariatet samt medlemsorganisationer og deres partnere at identificere og sikre alternativ finansiering for medlemsorganisationerne uden for Danidas puljebevillinger fx. EU midler eller partnerskaber med virksomheder mv. 

 

Medlemsorganisationernes tematiske fokus spænder vidt (landbrug, sundhed, lokalsamfunds-udvikling etc.), men de har alle til fælles, at de arbejder med trosbaserede partner-organisationer i udviklingslande. Det særegne ved deres arbejde kan derfor fx være fremme af fred og forsoning, kirkelederes fortalervirksomhed eller rettighedsbaseret arbejde for tros- og religionsfrihed.

 

Opgaver

 • Opsøge og kortlægge muligheder for alternativ finansiering, der kan være relevant for en puljeorganisation, som bevilger projekter til medlemsorganisationer og koordinere fællesindsatser omkring læring og fortalervirksomhed.
 • Bidrage til en styrket relation og kontakt til relevante internationale donorer
 • Udvikling af en fundraising strategi på forskellige temaer
 • Udfærdige programdesign og koordinere ansøgningsprocesser med kollegaer og medlemmer
 • Kapacitetsopbygning på sekretariatet og blandt medlemsorganisationer og partnere
 • Derudover vil partnerskabskonsulenten også bidrage til den almindelige rådgivning og bevillingsfunktion, som beskrevet ovenfor under projektkonsulenten.

 

Forventede kvalifikationer og kompetencer

 • Kendskab til og erfaring fra arbejde i eller med internationale organisationer, som finansierer udviklingsarbejde fx EU, USAID, internationale fonde, multi-donor trusts funds, syd-finansiering, internationale virksomheder etc.
 • Viden, praktisk erfaring og netværk ift. kontaktfladen med internationale donorer – kendskab til donorer med særlig relevans for trosbaserede organisationer er en fordel
 • Evne og erfaring med at koordinere større programansøgninger med input fra mange forskellige aktører og interessenter
 • Stærk baggrund i rapportering, kvalitetssikring samt forvaltning af programmer finansieret af internationale donorer
 • Engageret, fleksibel og resultatorienteret ift. mål om ny partnerskaber og finansieringsformer
 • Evne til at arbejde selvstændigt kombineret med gode samarbejds- og formidlingsevner, også i en interkulturel kontekst
 • Gode analytiske evner, systematisk arbejdsform og i stand til at bevare overblikket i pressede situationer.
 • Relevant uddannelse og minimum fem års arbejdserfaring.
 • Solide engelskkundskaber. Kendskab til fransk en fordel.

 

Vi tilbyder

 • Begge stillinger er på 37 timer om ugen.
 • Stillingen som partnerkonsulent er for to år med mulighed for forlængelse.
 • Tiltrædelse 1. august 2018.
 • Løn efter aftale
 • Gode kollegiale relationer i et udfordrende miljø med muligheder for personlig udvikling

 

Nærmere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til Sekretariatschef, Peter Blum Samuelsen tlf.: 8172 4001, [email protected] og Puljekoordinator, Kristine Kaaber Pors tlf.: 8172 4003, [email protected], Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

 

Ansøgning vedlagt CV sendes til ovenstående mailadresser.

 

Ansøgningsfrist: 20. maj 2018. Du vil den 23. maj få at vide, om du er indkaldt til ansættelsessamtale, som vil finde sted fredag den 25. maj på DMRUs sekretariat.

 

 

 

 

Skriv venligst at du har set jobopslaget på Globalnyt.