Gå til hovedindhold

Mobile menu

HOT SPOT: Cox Bazar og rohingya-flygtningene i Bangladesh

Tid

Mandag, 17. september 2018 - 18:00

Sted

Dansk Røde Kors, Blegdamsvej 27, København Ø.

Dansk Røde Kors har indtil nu haft 40 delegater udsendt til Bangladesh i 2018, og nogle har været udsendt flere gange.

Delegatforeningen i Dansk Røde Kors planlægger en aften, hvor delegater med forskellige professioner som sundhed, psykosocial støtte og camp management vil fortælle om deres arbejde i Cox Bazar.

Den 17. august 2017 begyndte rohingya-flygtningene at strømme ind over grænsen fra Myanmar til Bangladesh. Cox Bazar er hurtigt blevet en af de største flygtningelejre i verden og det skønnes, at der nu er 905.000 flygtninge i lejren.

Tilmeldingen til arrangementet 17. september sker ved at indbetale et af nedenstående beløb på Delegatforeningens Konto: 4183 4091744 senest mandag den 10. september 2018.

Pris: Deltagelse uden spisning: 25 kr. Deltagelse inkl. spisning for ikke-medlemmer: 120 kr.

Dansk Røde Kors delegatforening er en forening, hvor tidligere og nuværende delegater (en delegat er en nødhjælps- eller udviklingsarbejder udsendt af Røde Kors) mødes og drøfter aktuelle emner, som relaterer til indsatserne, der arbejdes med ude i verden. Møderne er åbne for alle interesserede.

Se også Dansk Røde Kors Delegatforenings facebookside