Gå til hovedindhold

Mobile menu

Seminar: Livstidspræsidenter og politik i Afrika (København)

Tid

Torsdag, 17. maj 2018 - 15:30 til 17:30

Sted

DIIS - Danish Institute for International Studies, Auditorium, Gl. Kalkbrænderi Vej 51A, København Ø

Hvad betyder fænomenet livstidspræsidenter for den politiske udvikling i Afrika? Og hvordan fremmes en udvikling mod åbne og demokratiske regimer?

Demokratiet er blevet stærkt udfordret i Afrika de senere år. De mange livstidspræsidenter er forbundet med voksende autoritær styreform og valg, der udadtil søger at give indtryk af at være demokratiske, men som ofte bliver manipuleret til fordel for den siddende præsident. Livstidspræsidenterne er mange gange udsprunget af militærkup eller er kommet til magten via langvarige uafhængigheds- eller befrielseskampe. De siddende præsidenter har vanskeligt ved at forestille sig et styre, hvor de ikke er leder, og ofte synes kampen for egen overlevelse og berigelse at have taget forrang frem for kampen for den bredere udvikling.

I flere lande forsøger nuværende præsidenter, som det ses f.eks. i Burundi, at ophæve den grundlovsfæstede regel om to termin grænsen, for at forblive på magten. I andre lande, som i Burkina Faso og Gambia, har vi oplevet en folkelig reaktion, stærkt støttet af regionale organisationer, mod fortsættelse af de autoritære styrer.  

Indsnævring af det politiske rum, svækkelse af de demokratiske institutioner som parlament og domstole og af presse- og forsamlingsfriheden karakteriserer ikke blot den politiske udvikling i livstidspræsidentregimer, men også i mange andre lande. Det kan på sigt føre til uroligheder og konflikter. Spørgsmålet er hvilke forandringskræfter, der kan komme i spil til at fremme en udvikling mod mere åbne og demokratiske regimer. Vejen til demokrati er dog sjældent uden bump, og det kan blive en lang og vanskelig proces.

På seminaret vil den mere generelle politiske udvikling i Afrika blive drøftet med udgangspunkt i fænomenet livstidspræsidenter, hvor den seneste politiske udvikling i Uganda bruges som eksempel.

Talere

Holger Bernt Hansen, professor emeritus, Center for Afrikastudier, Københavns Universitet

Mogens Pedersen, ambassadør, Uganda, Udenrigsministeriet

Anne Mette Kjær, lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Helle Munk Ravnborg, seniorforsker, DIIS

Program

15.30-15.35: Velkomst - Helle Munk Ravnborg

15.35-15.55: Livstidspræsidenter – hovedtræk i de senere års politiske udvikling i Afrika - Holger Bernt Hansen

15.55-16.15: Ugandas seneste politiske udvikling - Mogens Pedersen

16.15-16.35: Uganda – politiske udvikling og staten - Anne Mette Kjær

16.35-17.30: Debat - Ordstyrer: Helle Munk Ravnborg

Praktisk information

Seminaret vil foregå på dansk og live streames på diis.dk.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Benyt venligst vores online tilmeldingsformular senest onsdag den 16. maj 2018 kl. 12.00. Live stream kræver ingen tilmelding.

Tilmelding: https://conferencemanager.events/livstidspraesidenter-og-politik-i-afrika/tilmelding.html