Regeringen frigiver 115 mio til flygtningebistand i Syrien, Tyrkiet og Libanon

Laurits Holdt

”De syriske flygtninge i Tyrkiet, Libanon og Jordan har brug for hjælp. Behovene er enorme. Lokalsamfundene er ved at bryde sammen under flygtningepresset. Og der til millioner af internt fordrevne mennesker inde i Syrien, der er fanget i krigens grusomheder,” siger Kristian Jensen (V) ifølge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Han fortsætter:

”Det internationale samfund må leve op til sine løfter om at yde massiv hjælp. Den danske regering har givet tilsagn på i alt 688 millioner kroner til indsatser i Syrien og nabolandene i år. Og det er en del af det løfte, der nu bliver indfriet.”

Tyrkiet og Libanon bærer enorm byrde

følge Kristian Jensen taler tallene for sig selv. Tyrkiet er med 2,7 millioner registrerede flygtninge, heraf størstedelen fra Syrien, dét land i verden, som huser flest flygtninge. Libanon har modtaget omkring 1,5 millioner syriske flygtninge siden konfliktens begyndelse for 5 år siden. Det har øget befolkningen med omkring en tredjedel.

Ud af den samlede bevilling på 115 millioner kroner går 90 millioner kroner til danske humanitære organisationer, der arbejder inde i Syrien og i nabolandene.  

”Danske organisationer har siden Syrien-konfliktens start ydet en stor indsats. Med en ny bevilling kan danske hjælpeorganisationer nu fortsætte arbejdet med at yde akut hjælp i form af blandt andet uddeling af nødhjælpsartikler og kontant støtte til syrere i nød, og mere langsigtet hjælp som støtte til skolegang, boliger og indkomstskabende aktiviteter, der kan styrke folks evne til at klare sig selv,” siger Kristian Jensen.  

25 millioner kroner går til FN’s humanitære landefond for Tyrkiet, der yder nødhjælp i store dele af det nordlige Syrien, herunder i oppositionskontrollerede områder.