Verdens Skove starter nyt skovprojekt i Honduras

800px-montanasdelasierradeagalta_honduras
Thomas Jazrawi

Fra kystbyen La Ceiba i det nordlige Honduras kan man ikke undgå at blive overvældet af nationalparken Pico Bonito, som med sine majestætiske tinder rager højt op over byen.

Den over 100.000 hektar store nationalpark er en del af Nombre de Dios bjergkæden, som rummer nogle af de mest uberørte og mangfoldige regnskove i Honduras. Området er et vigtigt habitat for mange arter, herunder den ikoniske jaguar.

I den sydlige bufferzone til Pico Bonito, ligger territoriet Zapotal, som tilhører det oprindelige tolupaner folk. Skoven er vigtig for tolupanernes livsgrundlag, men den trues af både skovrydning og en ødelæggende barkbille.

En plan for at beskytte skoven

Pico Bonito har siden 1987 været udpeget som nationalpark, men på trods af dette er området under gevaldigt pres.

Skovene ryddes for at give plads til bl.a. kvæg, subsistenslandbrug og oliepalmer. Og selvom tolupanerne i mere end 150 år officielt har haft skøde på de godt 3500 hektar skov i deres territorium, er ødelæggelserne også kommet til Zapotal og Pico Bonito

Rådgiver i Verdens Skove Jakob Ryding er netop kommet hjem fra Honduras. Vi spurgte ham, hvordan det går med planerne for at beskytte skoven i Zapotal:

"Årsagerne til, at skoven bliver ryddet er komplekse. Derfor har vi brugt en del tid på at lave en plan, der imødekommer alle faktorer. Det er essentielt, at de folk, der lever af skoven, er med til at lægge planerne for at bevare skoven. Derfor har vi brugt et år sammen med Tolupanes folket og fattige mestizo bønder, som lever af skoven," fortæller han.

Pico Bonito er ikke ukendt land for Verdens Skove. I de sidste 15 år har Verdens Skove sammen med lokalbefolkningen arbejdet for at skabe indtægter fra bæredygtig skovdrift og turisme, særligt på nord- og østsiden af nationalparken.

– Hvad går planen ud på?

"Den er en kombination af aktiv beskyttelse af skoven og hjælp til at skabe en bæredygtig brug af skoven. Den aktive beskyttelse består først og fremmest af overvågning af skoven med satellit og droner for at få overblik over, hvor skoven skal forsvares. Den bæredygtige brug handler om bæredygtig skovbrug og skovlandbrug. Det handler om at skabe alternativer til at rydde skoven ved skabe alternative indtægtskilder som for eksempel kaffe, kakao eller turisme," siger Jakob Ryding.

Truet af kvægdrift

Men tulopanernes håb om at kunne leve af deres skov overskygges af voksende problemer, der truer skoven og dermed også tulopanernes livsgrundlag.

For 10 år siden kom en gruppe mennesker udefra, og bosatte sig i deres område og begyndte at rydde skoven for at få plads til kvæg. Tolupanerne har flere gange forsøgt at få dem til at flytte, men de har hidtil ikke fået meget hjælp fra myndighederne og frygter en voldelig konflikt, hvis de tager sagen i egen hånd.

En farlig situation i et land som Honduras.

Jakob Ryding understreger, at Verdens Skove går meget langt for at tage alle lokale hensyn op til overvejelse.

"Vi har nøje evalueret vores tidligere arbejde og den viden danner nu grundlag for en fremtidig 3-årig indsats for bevare skoven i og omkring Pico Bonito."