Betonmand i Arabien

Forfatter billede

Fødselaren, der voksede op på Amager, blev civilingeniør fra DTU i 1974 og lic.techn. i 1982. I 1980 blev han teknisk chef på Haji Hassans Readymix`betonfabrik i arabiske Bahrain og returnerede til Danmark i 1985 som betonspecialist i rådgivningsfirmaet COWI.

I 1999 rejst han igen til Bahrain, til COWI Almoyad Gulf. I de sidste år var han vicekontorchef. Mere om det lille oliekongedømme ud til Den persiske Havbugt på https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain

Efter hjemkomsten i 2004 arbejdede Carl de Fontenay især fra sin hjemmearbejdsplads på Bornholm, fortrinsvis med opgaver i Bahrain, Qatar, Iran og Oman.

Han var beskikket som censor på betonområdet ved DTU 1986-2017.

Han har to børn fra et tidligere ægteskab og siden 1980 været gift med Birgit Højgaard. Dagen fejres på Sjælland med familien.