Sund tandhygiejne bidrager til skolegangen

På Tandsundhed Uden Grænsers projekt i Rwanda er andelen af børn, der oplever smerter fra tænderne, faldet fra 47 procent til syv procent på tre år.
Foto: Jjumba Martin
Forfatter billede

12. december 2021

De grænseløse

I adventskalenderen ”De Grænseløse” kaster Globalnyt lys på de organisationer, der kalder sig selv for ”uden grænser, men som ikke er lige så velkendte som lægernes organisation. 

Journalist Pernille Baade Jensen interviewer gennem fire adventssøndage en af personerne bag fire udvalgte organisationer og dykker ned i deres arbejde med at skabe solidaritet og et fagligt fællesskab på tværs af landegrænser.

1. søndag i advent: BISU Håndværkere uden Grænser

2. søndag i advent: Mejerifolk uden Grænser

3. søndag i advent: Tandsundhed Uden Grænser

4. søndag i advent: Økonomer uden Grænser

60 til 90 procent af skolebørn på verdensplan lider af huller i tænderne. Caries er et af de mest oversete sundhedsproblemer – særligt i lavindkomstlande, hvor 95 procent – 530 millioner – af alle 11-14-årige har ubehandlede tandproblemer. Rigtig mange børn i skolealderen kommer derfor ikke i skole eller mistrives, fordi de har smerter i tænderne. 

Tandsundhed Uden Grænser er sat i verden for at forbedre vilkårene for de børn. Organisationen arbejder på at give børnene større skoleglæde, bedre læring og trivsel ved at etablere skoletandplejer og tandbørsteprogrammer i de lande, de samarbejder med. 

I Rwanda og Palæstina, hvor organisationen har været aktiv i flere år, har arbejdet båret frugt: Andelen af børn, der oplever smerter fra tænderne på projektet i Rwanda, er faldet fra 47 procent til syv procent på tre år. I Palæstina er fraværet på organisationens 29 programskoler faldet med 19 procent på knap tre år, fortæller Signe Fink, der er sekretariatsleder i organisationen.

At arbejde med tandsundhed kan på den ene side være en fordel, da de fleste kan identificere sig med emnet, siger Kim Jensen fra Civilsamfund i Udvikling (CISU). På den anden side kan tandsundhed virke som et fokusområde, der ikke befinder sig øverst i behovsperioden: “Men her er Tandsundhed Uden Grænser gode til forklare, at dårlig tandsundhed for eksempel kan føre til skolefravær. De har et andet fokus end blot at holde folk i live.”

Fra studenterorganisation til NGO 

Tandsundhed Uden Grænser begyndte som en studenterorganisation, som blev etableret i 2003 af danske tandlægestuderende fra Panum, der gennem såkaldte ”dentalmissioner” rejste frivilligt ud i verden for at yde akutte tandplejeydelser i det globale Syd. Dengang fungerede organisationen som en frivillig græsrodsorganisation under navnet Tandlægestuderende Uden Grænser, hvor de frivillige primært tog ud på kortere ophold i udviklingslande og ydede smertelindrende behandling.

Siden skiftede den navn til det nuværende Tandsundhed Uden Grænser og er nu en ngo med et fast sekretariat, som arbejder med større udviklingsprogrammer og særligt med forebyggende indsatser. Organisationen har dog bibeholdt udsendelser af frivillige og sender derfor to gange om året tandlæger, -plejere og klinikassistenter ud, som laver smertelindrende behandlinger og forebyggende arbejde i form af undervisning til skolebørn. Her underviser de frivillige i tandbørstning og behandler akutte smerter i tænderne.

Organisationen samarbejder med lokale partnere om at etablere lokal skoletandpleje i lande i det globale syd. Den har tidligere arbejdet i Filippinerne, Peru, Indien, Cambodja og Vietnam og er lige nu aktiv i udviklingsprojekter i Rwanda, Palæstina og Guatemala. 

Arbejdet med at skabe sundhed og trivsel er også et nationalt anliggende. Tandsundhed Uden Grænser arbejder derfor også med at få implementeret tandsundhed i nationale sundhedsplaner. 

Potentiale for at nå ud til millioner af børn

Signe Fink har været sekretariatsleder i Tandsundhed Uden Grænser siden oktober. Hun har en bachelor i Kinastudier og har en kandidatgrad i pædagogisk antropologi. Hun begyndte at arbejde i organisationen i 2011 i forskellige funktioner som koordinator og projektleder.

Siden er kontoret vokset, og der er nu ansat seks deltidsansatte medarbejdere på sekretariatet i København, mens der er fire lokalt ansatte på projektet i Palæstina og to i Rwanda.

Det er muligheden for at gøre en forskel for børn andre steder i verden, der motiverer Signe Fink, som begyndte at arbejde i Tandsundhed Uden Grænser, fordi hun var interesseret i at arbejde inden for udviklingsområdet med fokus på børns trivsel, uddannelse og sundhed.

Det er også det, der driver hende i stillingen som sekretariatsleder:


Tandsundhed Uden Grænser arbejder på tværs af landegrænser og både på nationalt og lokalt niveau med at skabe bæredygtig skoletandpleje. Det sker ved at bidrage til sundhedsfremme og forebyggelse inden for tandpleje – målet er at sikre sundere børn og derved en mere regelmæssig skolegang og bedre læring.

Tandsundhed Uden Grænser blev grundlagt i 2003 og har i dag cirka 850 medlemmer – hovedsageligt folk, der arbejder inden for tandlægeverdenen. Organisationen har aktiviteter i Palæstina, Rwanda og Guatemala, og sender desuden årligt cirka 50 frivillige af sted på mindre udsendelser i tilknyttede projektlande. Den er finansieret af midler fra CISU, private fonde, sponsorer og medlemskontingenter. 


”Jeg oplever det, hver gang jeg er af sted og møder de mange børn, vi arbejder med og kan se, at vores indsatser virker og skaber glæde og bedre trivsel for dem.”

Forskellige parametre gør sig gældende, når Tandsundhed Uden Grænser skal beslutte sig for, hvilke lande den skal lave prokekter i. Der skal først og fremmest være problemer med tandsundheden i det pågældende land. ”Men det er der som regel også, da det er et problem alle steder,” siger Signe Fink. Derudover går organisationen kun ind i lande, der hører under kategorien lavindkomstlande, og der må ikke være konflikter i landet, da de frivilliges sikkerhed er vigtig.

Selvom organisationen ikke arbejder i lande, hvor der er konflikt, er den stadig til stede i Palæstina, selvom der eksisterer en politisk betændt situation, og det roser Kim Jensen fra CISU organisationen for:

“Det er også noget af det, som vi i CISU og i vores medlemsorganisationer kan lære noget af: Hvordan man arbejder i en politisk højspændt situation som for eksempel i Palæstina. Det er noget, de er rigtig gode til.”

På nuværende tidspunkt har organisationen mulighed for at hjælpe tusindvis af børn gennem CISU-finansierede projekter, men Signe Finks forhåbninger for Tandsundhed Uden Grænser er, at de kan nå ud til millioner af børn på længere sigt:

Signe Fink har været sekretariatsleder i Tandsundhed Uden Grænser siden oktober 2021. Foto: Tandsundhed Uden Grænser

”Jeg ser et kæmpe potentiale i arbejdet med at udbrede vores aktiviteter til flere lande, så vi kan nå ud og hjælpe endnu flere børn. Det er fagligt og professionelt en spændende rejse at være på sammen med både vores samarbejdspartnere og vores team herhjemme.”

Innovative metoder

Tandsundhed Uden Grænser har også været mærket af den globale pandemi, der har gjort det svært for organisationer med projekter i udviklingslande at udføre deres arbejde. I Rwanda har nedlukninger ramt landets skoler, der er organisationens primære måde at nå ud til målgruppen på. Der har derfor været brug for at tænke kreativt og komme op med nye måder at lave deres oplysningsarbejde på.

Tandsundhed Uden Grænser har forsøgt at løse problemet ved at tænke i digitale løsninger til oplysningsarbejdet. ”I Rwanda har vi for eksempel eksperimenteret med en SMS-kæde, hvor vi sendte oplysning ud på SMS,” siger Signe Fink. 

Derudover har organisationen rykket monitoreringen af sine projekter bag skærmen og forlænget nogle af dem for at nå de målsætninger, der er blevet fastsat i projektansøgningerne.

Et andet punkt, hvor Tandsundhed Uden Grænser er innovativ, er i forhold til samarbejdet med lokale i projektlandene.

Organisationen er både god til at inddrage lokale i selve arbejdet, men også til at hyre lokale fotografer til at tage billeder fra projekterne. CISU afholder somme tider fotokonkurrencer for deres medlemsorganisationer, som kan deltage ved at indsende billeder fra deres projekter, og her har Tandsundhed Uden Grænser altid nogle rigtig gode billeder med, som tit ender helt i top i konkurrencen.

“Jeg har lagt mærke til, at Tandsundhed Uden Grænser er rigtig god til at hyre lokale fotografer, der er virkelig dygtige. Organisationen formår både at have teknisk høj kvalitet, etikken i højsædet og inddrage folk, der kender konteksten til for eksempel at tage billeder,” siger Kim Jensen