Unge og kvinder udfordrer de gamle mænd i Zanzibars fagbevægelse

Laurits Holdt

“Det er meget vigtigt at forberede de unge til at blive fremtidens fagforeningsledere. De fleste af arbejderne er unge, og de har den energi, fagforeningerne behøver for at forandre sig.”

Sådan siger en af de yngste fagforeningsledere på Zanzibar, 38-årige Yahya Alawy Omar, der er blevet valgt som generalsekretær og øverste leder for Zanzibars ældste fagforening, Sømandsforbundet ZASU (Zanzibar Seafarers Union).

Yahya har gennemgået en række faglige kurser, som Zanzibars landsorganisation, ZATUC (Zanzibar Trade Union Congress) har organiseret – støttet af Ulandssekretariatet. I 2012 blev han Sømandsforbundets ungdomsrepræsentant, og han har her deltaget i en række af ZATUC’s faglige aktiviteter.

En drømmeposition

“Jeg fik mulighed for at lære, hvordan en fagforening fungerer og erfare hvilke udfordringer, der er, og hvordan man får dem løst. Det var arbejdet i ungdomsafdelingen, der motiverede mig til at stille op til posten som generalsekretær for ZASU. Det er en drømmeposition at opnå for en ungdomsrepræsentant, og det gør mig til en rollemodel for andre unge i fagbevægelsen,” siger han.

Yahya Alawy Omars succes er et direkte resultat af den strategiske plan for fornyelse af fagbevægelsen i Zanzibar, som hovedorganisationen ZATUC har gennemført i samarbejde med dansk fagbevægelse. Siden 2007 har Ulandssekretariatet bidraget med viden og økonomisk støtte til en systematisk ungdoms- og ligestillingspolitik, både internt i fagbevægelsen og i det omgivende samfund.

Flere kvinder skal være aktive

Det er en erklæret politik for ZATUC, at alle tilknyttede fagforeninger skal etablere en ungdomsafdeling inden udgangen af 2018 med det formål at få flere unge medlemmer og flere unge i ledelsen af fagforeningerne. Det samme gælder repræsentationen af kvinder i fagbevægelsen.

“Fagligt uddannede kvinder og unge er motoren for forandring i fagbevægelsen – og for at sikre bæredygtighed i fagforeningerne. Der er behov for flere fagligt uddannede unge og kvinder til potentielle lederposter,” hedder det i ZATUC’s årsrapport. 

Der er nu 15 ungdomsrepræsentanter i besluttende organer i fagforeningerne – med Yahya Alawy Omar på den højeste post. Når det gælder kønsmæssig ligestilling, er der 48 kvindelige beslutningstagere i de forskellige fagforeninger. Godt og vel en tredjedel af medlemmerne i fagbevægelsen er kvinder.

Vi vil være stærke

En af dem er 55-årige Jina Hassan Slilima, der er blevet generalsekretær for sundhedsarbejdernes fagforening ZUPHE (Zanzibar Union of Publlic and Health Employees). Selvom der er overvejende kvinder ansat i sundhedssektoren, så er Jina den første kvindelige leder af fagforeningen. Hun blev generalsekretær i 2007.

“Det er vigtigt at få flere kvinder ind i fagforeningens ledelse. Der er af naturlige årsager mange kvinder i min fagforening, og det er derfor vigtigt, at have kvinder på lederposter i de beslutningstagende organer. Det gør os stærke,” siger hun.

Forbudt for kvinder og unge

Men der er stadig mange bump på vejen i et traditionelt muslimsk samfund på Zanzibar. Yahya Alawy Omar fortæller, at han i øjeblikket arbejder på at få ændret sømandsforbundets vedtægter. For her fremgår det, at det ikke er muligt for hverken unge eller kvinder at indtage ledende poster i fagforeningen.

“Vi skal have både ungdoms- og kvindeafdelinger, der ikke alene skal have til opgave at hverve nye medlemmer. De skal også være med i det fagforeningstekniske arbejde og dermed forbedre de faglige programmer,” siger han.

Ulandssekretariatets støtte til fagbevægelsen i Zanzibar er en del af det regionale samarbejde med de faglige organisationer. Ulandssekretariatet arbejder blandt andet sammen med Dansk Industri, og danske ressourcepersoner underviser i bl.a. social dialog.