Gå til hovedindhold

Mobile menu

Nyt dansk CSO-netværk vil sætte international konfliktforebyggelse og fredsopbygning på dagsordenen i Danmark

Netværket for Konfliktforebyggelse og Fredsopbygning er en ny arbejdsgruppe under Globalt Fokus. Netværket er for danske civilsamfundsorganisationer interesseret i konfliktforebyggelse og fredsopbygning og ”How to Institutionalize Conflict Analysis in your Organisation” er temaet for lanceringen af netværket.

Screenshot fra Globalt Fokus websted.

Konfliktforebyggelse, konfliktsensitiv og fredsopbyggende programmering er i stigende grad på dagsordenen i internationale indsatser. Senest har FN og Verdensbanken med deres fællesrapport ”Pathways for Peace”, slået fast, at konfliktforebyggelse redder liv, og er omkostningseffektivt i det lange løb. Rapporten finder, at især eksklusion har betydning for udbrud og eskalering af voldelig konflikt. 

Rapporten og lignende studier påviser, at konfliktforebyggelse redder liv ved at forebygge forestående vold, og skaber øget menneskelig livskvalitet og modstandsdygtige samfund, ved at tage fat om strukturelle økonomiske og sociale uretfærdigheder. Det er både en tidlig indsats mod udbrud af vold, men også en vedvarende og helhedsorienteret indsats mod tilbagevendende vold. 

Lokalt ejerskab og internationale investeringer

Foruden at redde liv, så er konfliktforebyggelse og fredsopbygning økonomisk fordelagtigt i det lange løb. Verdensbankens præsident udtalte i forbindelse med lancering af Pathways for Peace-rapporten, at forebyggelse af konflikt, i de direkte berørte lande, kan spare verden 34 milliarder dollars. 

Konfliktforebyggelse og fredsopbygning er omkostningseffektivt, og derfor skal der investeres massivt i det. Der skal investeres i processer, hvor konflikttransformation er lokalt drevet. Det være sig i tiltag, som modvirker eksklusion af grupper i samfundet, i tværsektoralt samarbejde og i økonomisk og social omstrukturering, som øger den enkeltes livskvalitet og skaber konfliktmodstandsdygtighed i samfundet. 

Investeringer skal understøttes af kvalificeret viden om konfliktforebyggende arbejde - og civilsamfundsorganisationer kan løfte vigtige opgaver her. Danske CSOers medarbejdere i det globale syd kan facilitere og understøtte lokale indsatser - hvis de har den konfliktforebyggende og fredsopbyggende kapacitet og viden, de skal bruge.

Efterspørgsel blandt danske CSOer

En reel udvikling i den måde internationale aktører arbejder på i konfliktberørte samfund, er dog stadigvæk fjernt. Det kræver, at hvert land og hver civilsamfundsorganisation påtager sig opgaven at fylde værktøjskassen og forstå deres virke i relation til hinanden. 

Netværket for Konfliktforebyggelse og Fredsopbygning – et samarbejde mellem CARE Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Oxfam IBIS, Rådet for International Konfliktløsning, Center for Konfliktløsning og Danmission – vil sætte international konfliktforebyggelse på dagsordenen blandt civilsamfundsorganisationer i Danmark. 

I en survey foretaget af initiativtagerne bag Netværket for Konfliktforebyggelse og Fredsopbygning i 2017 efterspurgte danske civilsamfundsorganisationer viden og værktøjer til at arbejde konfliktforebyggende i deres indsatser i det globale syd. Konfliktforebyggelse kan identificere konflikt tidligt og bidrage til tranformering af samfund i tide til at undgå voldelig eskalering. Netværket vil i fællesskab arbejde for øgede kompetencer, kompilere den nuværende kompetence og dele den med danske aktører. 

Netværket for Konfliktforebyggelse og Fredsopbygning vil fungere som en dansk platform for undervisning, træning og vidensdeling om konfliktforebyggelse og fredsopbygning. Netværket vil være åbent for danske civilsamfundsorganisationer og andre danske aktører, som ønsker at skærpe deres konfliktforebyggende og fredsopbyggende indsatser i det globale syd.

Lanceringsevent

 ”How to Institutionalize Conflict Analysis in your Organisation”

Netværket for Konfliktforebyggelse og Fred vil blive lanceret fredag 20. april 2018 13.00 – 15.00 i Globalt Fokus’ lokaler på Rysensteensgade i København.

Læs mere og tilmeld dig her

Efterfølgende events

23. april: ”Pathways for Peace: Can inclusivity transform violent conflict?” kl. 15.30-17.30 i samarbejde med Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC) ved Københavns Universitet. Tilmeld dig ved at skrive en mail til [email protected]

Midt maj: ”Core Concepts in Conflict Prevention”, Tid og sted TBA 

Følg med i udviklingen af Netværket for Konfliktforebyggelse og Fred på Globalt Fokus’ hjemmeside.

Organisationer kan melde sig in her.

Julie Rasteen er for tiden praktikant i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)