Gå til hovedindhold

Mobile menu

Vestsahara: Svidende nederlag til Marokko om EU-handelsaftaler

Vestsahara er ikke en del af Marokkos handelsftaler med EU. EU-domstolen afsagde onsdag endelig kendelse i sagen om EU's og Marokkos frihandelsaftale, som blev indgået i 2012 og den var et stort nederlag for Marokko, som har holdt området i Nordvestafrika besat siden 1975. 

Afgørelsen er entydig. Handelsaftalen kan ikke overføres til Vestsahara, som ligger udenfor Marokkos internationale grænser, skriver den danske solidaritets NGO, Afrika Kontakt, i en pressemeddelelse onsdag.

Dommen stopper imidlertid ikke dér. I sin afgørelse går dommen videre, nemlig helt tilbage til Associeringsaftalen fra 2000, som skabte rammere for EU's og Marokkos handelsaftaler.

Denne aftale kan heller ikke, har domstolen afgjort, inkludere Vestsahara.

Begrundelsen følger den række argumenter, som førte til, at domstolens generaladvokat kom til samme konklusion i september 2016.

Domstolen går dermed længere end i den oprindelige afgørelse fra 2015.

”Det er ikke sandsynligt, at befolkningen var enig i, at aftalen også skulle anvendes i forhold til Vestsahara, ” erklærer domstolen i en pressemeddelelse.

”Dette er en fantastisk sejr for sahrawierne og for dem, der er fortalere for respekt for international lov i Vestsahara. Alle de EU-lande, som i årevis har talt for respekt for international lov i området, har vist sig at have ret. Nu bliver EU nødt til at respektere loven i sine forbindelser med Marokko og ikke sætte hindringer i vejen for FNs fredsproces i Vestsahara, som Marokkos vigtigste allierede, Frankrig, ellers ønsker,” siger Erik Hagen fra Western Sahara Ressource Watch begejstret.

FN har krævetr en folkeaftstemning om områdets fremtid i årtier uden at Marokko har ønsket at efterkomme dette.

Beslutningen er kommet efter EU havde anket afgørelsen, som en lavere retsinstans havde truffet 10.december 2015. Se tidslinjen i faktaboksen neden for.

Selv om alle medlemsstater var med i den oprindelige appel i januar 2016, var der uenighed i EU om, hvorvidt handelsaftalerne omfattede varer fra Vestsahara.

Holland og Sverige har været de mest åbenmundede og har erklæret, at produkter fra Vestsahara ikke kan introduceres i EU som værende marokkanske.

Varer fra Vestsahara og uvidende EU-forbrugere

I juni 2012 dokumenterede Western Sahara Ressource Watch, at fødevarer fra agroindustrien i Vestsahara havnede i indkøbskurvene hos uvidende EU-borgere.

Produkterne er dyrket i plantager, der er ejet af Marokkos konge eller fransk-marokkanske konglomerater.

Undersøgelser foretaget af WSRW viser også, at agroindustrien i området især voksede efter 2005 – det år Ministerrådet gav Kommissionen mandat til at forhandle yderligere liberalisering for landbrugs- og fiskeriprodukter med Marokko.

Polisario har endnu en uafgjort sag ved en domstol i EU. Den handler om, at fiskeriaftalen mellem EU og Marokko heller ikke skal omfatte Vestsahara.

Den sag forventes EU-Domstolen at indlede behandling af i de kommende måneder.  

Samuelsen skal i samråd

Enhedslistens u-landsordfører, Christian Juhl, der har fulgt udviklingen i Vestsahara tæt, siger:

"EU-domstolens er meget klar og særdeles vidtgående. En besætter af et land, Marokko, kan ikke disponere over landets ressourcer hen overhovedet på befolkningen"

"Dette er en meget vigtig sejr for sahrawierne og for alle, der er fortalere for at international lov skal respekteres i Vestsahara - den vigtigste i adskillige år. Dommen kan være med til at fremme sahrawiernes mulighed for at bestemme i eget land".

"Og afgørelsen kan sandsynligvis få et alvorligt efterspil for de danske virksomheder, der har opereret i Vestsahara".

Enhedslisten har kaldt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i samråd om den markante afgørelse for at bede ham redegøre for konsekvenserne for den danske udenrigspolitik og for de danske virksomheder, der har været involveret i handel i Vestsahara, hedder det.

Kilder:

Pressemeddelelse om domme fra EU domstolen: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160146en.pdf
Dommen fra EU domstolen (dansk)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=607973

Sagen kort

Processen bag dommen fra den 21. december 2016

Marts 2000: EU-Marokko-aftalen træder i kraft. Skaber et frihandelsområde med liberalisering af varehandel, mellem Marokko og EU-landene.

Oktober 2005: Ministerrådet giver EU-Kommissionen mandat til at forhandle yderligere handelsliberaliseringer for landbrugsprodukter og fiskerivarer med Marokko.

Oktober 2012: Frihandelsaftalen udvides til at omfatte gensidig liberalisering for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer.

November 2012: Selvstændighedsbevægelsen for Vestsahara, Frente Polisario, rejser sag mod Rådet for Den Europæiske Union, der opfordrer til annullation af 2012 udvidelse af frihandelsaftalen.

December 2015: EU-domstolen siger. at frihandelsaftalen med Marokko for så vidt den dækker Vestsahara ikke er lovlig.

Februar 2016: Rådet appellerer EU-domstolens afgørelse.

September 2016: EU-Domstolens generaladvokat konkluderer i sit forslag til afgørelse, at "hverken EU-Marokko associeringsaftalen eller EU-Marokko-aftalen om liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer gælder for Vestsahara".

21. december 2016: EU-Domstolen kommer med sin endelige dom der bekræfter argumentationen fra generaladvokaten, annullerer tidligere dom fra december 2015 og understreger, at Vestsahara er udelukket fra anvendelsen af aftalerne for 2000 og 2012.

Med andre ord. Aftalerne med Marokko må ikke omfatte Vestsahara.

Kilde: Afrika Kontakt

Se mere om det fosfatrige område med de rige fiskevande i Atlanten på

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Sahara

Yderligere oplysninger hos:

Morten Nielsen,

sekretariatsleder, Afrika Kontakt, Mobil: 25 39 65 57